Branschvalidering för rekrytering

Branschvalideringsmodellen ger ett stöd för att utforma platsannonser och kravprofiler vid rekrytering.

Branschvalideringsmodellen bidrar till att platsannonserna och kravprofilerna beskriver vilka faktiska kompetenser, skickligheter, färdigheter, förmågor och vilken grad av självständighet som krävs i en viss yrkesroll.

Detta innebär att företaget både vet och tydligt kan beskriva vad de söker efter. Dessutom kan individen lättare kan bilda sig en uppfattning om tjänsten.

Vidare underlättas urval och matchning bland de som söker den aktuella tjänsten.

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet