Förstoringsglas

Kort kurs om korruption

Vad är korruption och varför är det viktigt för dig som arbetar i det offentliga att arbeta proaktivt med dessa frågor? Gå vår webbutbildning var och när du vill, och bestäm själv vilka delar du vill genomföra.

Vi har tillsammans med SKR tagit fram en särskild utbildning kring korruption som riktar sig till aktörer som verkar i kommuner och regioner. Kursen är uppdelad i små, korta avsnitt vilket gör den skalbar och anpassningsbar utifrån vilka behov ni har. En del är skräddarsydd just för Sobonas medlemmar som ibland har andra lagar och regler att förhålla sig till.

Delar ur innehållet

Du lär dig känna igen olika typer av korruption, exempelvis:

  • muta
  • jäv
  • avsteg från saklighet
  • opartiskhet

Kursen är indelad i tre moduler:

  • vad och varför
  • hur korruption kan yttra sig
  • vad du kan göra

Du lär dig

Kursen ger dig kunskap om hur korruption kan yttra sig och råd om hur du kan upptäcka och undvika korruption.

Du lär dig om olika sätt att agera och rapportera om du upptäckt något korrupt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar i ett kommunalt företag, både chefer och medarbetare.

Har du frågor? Kontakta oss gärna:

Ghazal Hernesten

Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Mer om kursen

  • Kostnadsfri kurs för dig som medlem
  • Speciellt anpassad för kommunala företag
  • Logga in var och när du vill