Drifttekniker – kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla

Drifttekniker kraftvärme fjärrvärme och fjärrkyla

Rollen innebär arbete med produktion av kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla. Driftteknikerns uppgifter utgår från kontrollrum med driftövervakning av anläggning, optimera tryck, temperatur och flöden.

Individen utför rondering, riskbedömning och enklare service utifrån interna rutiner, gällande anvisningar, lagar och föreskrifter.

Drifttekniker – kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla är framtagen av Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats..

Kvalifikationen består till sin helhet av 22 moduler.

Drifttekniker – kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkylas moduler syftar till att:

  • Skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • För kravställande i upphandlingar.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Målgrupp

Drifttekniker – kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande inom området med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

galve-energi-2

Yrkesprofilen utvecklades 2019 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 11 september 2019.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Den senaste granskningen genomfördes 2022-11-24 med representanter från:

Drifttekniker – kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom energi.