Branschvalidering för kompetensutveckling

Planer och program för kompetensutveckling på såväl individuell som organisatorisk nivå kan tas fram utifrån en kompetenskartläggning som gjorts med stöd av branschvalideringsmodellen.

Branschvalideringsmodellen kan alltså användas för att identifiera eventuella kompetensgap som finns.

Denna planering underlättas av branschvalideringsmodellen innehåll. Tack vare den modulariserade strukturen är det möjligt att planera, genomföra, bedöma och säkerställa resultatet av åtgärderna inom kompetensutveckling.

Nedladdningsbara dokument

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet