Branschvalidering för upphandling

Branschvalideringsmodellen kan bidra till att skapa tydlighet i exakt vilka tjänster med vilken kompetens som ska upphandlas i en upphandling.

Det är viktigt att ställa relevanta kompetenskrav på externa leverantörer och därför är det viktigt att ta fram tydliga upphandlingar.

Kompetenskrav vid upphandlingar

Kompetenskrav kan ställas i upphandlingar, utifrån de

yrkesprofiler som finns i en branschvalideringsmodell. Dessa kompetenskrav kan handla om att yrkesbevis och/eller kompetensintyg ska finnas eller att validering ska kunna ske inom ramen för upphandlingen.

 

Nedladdningsbara dokument

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet