Branschvalidering för introduktion

Branschvalideringsmodellen ger ett bra stöd för att kunna utforma en bra introduktion för en nyanställd eller till en befintlig medarbetare som byter arbetsuppgifter.

Ett bra introduktionsprogram gör att individen lättare kan lära sig rätt saker på rätt sätt och snabbare kommer in i arbetet.

Vid planering av en introduktion bidrar branschvalideringsmodellen med en tydlig struktur och till att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vid utformningen av upplägget och lärmiljön.

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet