• nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Branschvalidering
  • Validering
  • Yrkesprofiler
30 maj 2024

Tolv kvalifikationer nivåplacerade i SeQF

Sobona har fått besked från Myndigheten för yrkeshögskolan att tolv kvalifikationer är nivåplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). De nya nivåplaceringarna berör branscherna avfallshantering och återvinning, energi, fastighet och parkering samt fiber och stadsnät.

- Nivåplaceringarna i SeQF främjar och förbättrar livslångt lärande, kompetensförsörjning och anställningsbarhet. Kompetenskrav blir tydliga och individers kunnande blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats, säger Conny Larsson, chef för Sobonas kompetenskansli.

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för olika yrken för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet.

- Referensramen ökar även transparens och jämförbarhet mellan olika former av kvalifikationer och bidrar till rörligheten på arbetsmarknaden, både nationellt och inom EU, säger Conny Larsson.

Tillsammans med Nordiskt valideringsforum sker ett nära samarbete för att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande:

- Vi är glada att kunna stötta Sobona i arbetet med att stärka det formella värdet av deras kvalifikationer, säger Anna Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum

De nya nivåplaceringarna:

Avfallshantering och återvinning: Arbetsledare.

Energi: Beredare – elnät, distributionselektriker – ledningsnät, distributionselektriker – belysning, drifttekniker – elnät, projektledare – elnät och projektör – elnät.

Fastighet och parkering: Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet - bas.

Fiber och stadsnät: Beredskapstekniker – optofiber, fiberinstallatör och fibertekniker.

Vatten och avlopp: Underhållstekniker VA.


Fakta

Om kompetenskansliet
Kompetenskansliet är inrättat för att ge stöd till arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med kompetensförsörjning. Kompetenskansliet är en central, partsgemensam funktion inom branschvalidering där Sobona är huvudman. Kompetenskansliet beställer tjänster för att samordna drift, förvaltning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av branschvalideringsmodellen. Här ingår även ansvar för planering, uppföljning, utveckling, kommunikation, administration och ekonomi.

Läs mer:

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 30 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 30 maj, 2024

Relaterat innehåll