Årets samhällsbärare alla vinnare
  • nyhet
  • Sobonadagarna
  • Årets Samhällsbärare
23 maj 2024

Här är vinnarna av Årets Samhällsbärare 2024

Under Sobonadagarna i Malmö utsågs vinnarna av Årets Samhällsbärare 2024. Utmärkelsen finns för att uppmärksamma de kommunala företagen och deras medarbetare som varje dag säkerställer att vårt samhälle fungerar och utvecklas.

I år delades priser ut i 6 kategorier: Medarbetare, Ledarskap, Arbetsmiljö, Innovation, Kompetensförsörjning och Hållbarhet.

Vi vill framföra ett stort grattis till vinnarna!

Johan Böröy Malmqvist, Eltekniker, Lidköping Miljö och Teknik AB (kategori Medarbetare)

Juryns motivering:

Årets vinnare visar sig kunna bemästra en förmåga som har stor betydelse i arbetslivet och många tycker låter väldigt självklart och enkelt men som allt för få klarar av; Att kunna skilja på roll och person. Genom denna eftersträvansvärda förmåga bidrar årets vinnare starkt till en positiv och tillitsfull samverkan mellan bolag, medarbetare och regionala samarbetspartners. Något som i sin tur skapar en väsentlig och värdefull plattform för fortsatt gemensam trivsel och utveckling.

Marita Anheim, VD, Tornberget Fastighetsförvaltnings AB (kategori Ledarskap)

Juryns motivering:

Mod, mod och åter mod - årets vinnare förkroppsligar begreppet mod! Att våga vända på perspektiven, att släppa garden och bjuda in, att lyssna och ta till sig. Genom ett inkluderande förhållningssätt har årets vinnare lyckats vända ett bolag med mycket vi och dem till ett bolag präglat av oss! Med ett beundransvärt ledarskap i framkant visar årets vinnare att hängrännor skapar mer nytta än stuprör och att mod - det lönar sig alltid!

Kfast, Eskilstuna Kommunfastigheter AB (kategori Arbetsmiljö)

Juryns motivering:

Årets vinnare i kategorin Arbetsmiljö har ett stort engagemang och ett stort hjärta för sina medarbetare. Långsiktighet och ett systematiskt arbetssätt gör att de blivit en attraktiv arbetsgivare. Hos dem får deras vardagshjältar, lokalvårdarna, en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Genom att se till medarbetarens hela situation på arbetsplatsen, både ur psykisk, social och fysisk hälsa, får de medarbetarna att trivas. Något som mäts och följs upp regelbundet på ett föredömligt sätt. De har förstått att medarbetare som har roligt på jobbet blir friskare, mer engagerade och gör ett bättre arbete för kunderna.

Uppsala Vatten och Avfall AB (kategori Innovation)

Juryns motivering:

Vi är glada att utse Uppsala Vatten och Avfall AB till årets vinnare i kategorin Innovation för deras systematiska arbete med innovation för ett mer hållbart Uppsala. Genom att bygga ledningssystem för innovation samt skapa en specifik budget för innovation visar man att frågorna tas på största allvar och att man har en långsiktig ambition att göra stor skillnad i samhället genom att ta större kliv för rent vatten och smarta kretslopp. Med sina samarbeten och engagemang i allt från nationella innovationsprogram till lokala pilotprojekt med näringslivet är de en förebild i hur modernt arbete med innovation och hållbarhet bör se ut. Därför är Uppsala Vatten och Avfall AB en värdig vinnare av utmärkelsen Årets Samhällsbärare inom innovationsområdet.

VafabMiljö Kommunalförbund (kategori Kompetensförsörjning)

Juryns motivering:

VafabMiljö Kommunalförbund har inom ramen för sitt samhällsuppdrag och sin satsning på utveckling av verksamheten startat ett omfattande och framstående arbete med kompetensförsörjning genom yrkesvalidering. Yrkesvalideringen för ÅVC-personal bidrar till en lärande organisation, ger medarbetarna erkännande för deras färdigheter och gynnar samhällsnyttan. Genom valideringen säkerställs även inkludering och mångfald. Med satsningen Återbruk 2.0, där valideringen är en nyckel för omställning, bidrar de inte bara till en mer hållbar avfallshantering som är en del av den cirkulära ekonomin, utan också till en giftfri miljö. VafabMiljö visar att de arbetar långsiktigt och ser till helheten, vilket gör dem till föredömliga samhällsbärare.

Möjligheternas Hus AB (kategori Hållbarhet)

Juryns motivering:

Årets vinnare, Möjligheternas Hus AB, har genom sitt uppdrag att erbjuda tjänster inom arbetsmarknad och miljö etablerat en mötesplats i samhället. Här värnas mer än miljöaspekter. Här får människor en chans att växa och utvecklas. Här skapas sociala och ekonomiska förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle. Genom projektet REMAKE har man hittat ett innovativt sätt att förena arbetsmarknadsfrågor och återbruk. En cirkulär ekonomi där inlämnat material och produkter gör alla kommuninvånare som besöker huset till hjältar. Ingen insats är för liten i detta hörn av Emmaboda. Det gör verksamheten till en förebild.

Om Årets Samhällsbärare

Med priset Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet sätter vi ljuset på alla de nyckelspelare som skapar ett bättre samhälle varje dag. Genom att vara med och tävla i Årets Samhällsbärare och använda Samhällsbärardiplomet kan ni öka synligheten och skapa intresse för er verksamhet och stärka er attraktivitet som arbetsgivare.

Jag vill veta mer om priset Årets Samhällsbärare

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 23 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 23 maj, 2024

Relaterat innehåll