Underhållstekniker VA

Underhållstekniker VA

Yrkesprofilen underhållstekniker - VA kan användas inom brett inom branschen. Underhållstekniker - VA ansvarar för underhållsinsatser av både förebyggande och avhjälpande karaktär.

Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, ansvarstagande, problemlösning, lösa arbetsuppgifter självständigt och i samarbete, samt förmåga att tolka och analysera såväl muntlig som skriftlig information och instruktion. Grundläggande arbetsuppgifter är tillståndskontroller, underhåll, reparation, installationer och dokumentation.

Underhållstekniker VA består till sin helhet av sju sammanhängande moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Underhållstekniker och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan underhållstekniker - VA öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenskt Vatten och yrkeskunniga inom området.

galve-energi-2

Yrkesprofil Underhållstekniker VA

Underhållstekniker - VA ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för vatten och avlopp.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofilen utvecklades under 2023 och med i processen var representanter från:

Yrkeshögskolan SKY, Länk till annan webbplats. Gryaab AB, Länk till annan webbplats. Laholmsbuktens VA Länk till annan webbplats., Lumire - Luleå Miljöresurs AB Länk till annan webbplats., Vatten och avlopp Karlskrona Länk till annan webbplats. , Kommunal Länk till annan webbplats., Kretslopp och Vatten Göteborgs stad, Länk till annan webbplats. Miva - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Länk till annan webbplats., Mälarenergi Vatten AB Länk till annan webbplats., Region Gotland VA Länk till annan webbplats., Stockholm Vatten och Avfall Länk till annan webbplats. , Svenskt Underhåll Länk till annan webbplats., Svenskt Vatten Länk till annan webbplats., Uppsala vatten och avfall AB, Länk till annan webbplats. VA SYD Länk till annan webbplats., Österlen VA Länk till annan webbplats. samt Sobona AB Länk till annan webbplats..

Nedladdningsbara dokument