Ulf Olsson och Sten Nordin
  • nyhet
  • Avtal 2024
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Varsel och konflikt
23 maj 2024

Arbetstidsförkortning i stor skala är omöjlig

Debatt: Vårdförbundet meddelar i Aftonbladet (Aftonbladet Debatt, 22 maj) att de säger nej till medling i avtalsförhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Det är mycket bekymmersamt att Vårdförbundet vägrar att komma till förhandlingsbordet och att man heller inte släpper in Medlingsinstitutets medlare. Vårdförbundet ställer sig vid sidan om den svenska modellen och den tradition vi har av tuffa, men ändå konstruktiva förhandlingar, där vi genom dialog kommer fram till gemensamma lösningar. Så har fack och arbetsgivare i Sverige nått framgångar i decennier.

Vi har under de gångna veckorna lagt fram en rad olika förslag som skulle innebära förbättringar för Vårdförbundets medlemmar. Tyvärr har Vårdförbundet sagt nej till alla våra förslag. Att under en pågående konflikt mot vård och omsorg vägra att både förhandla och ta hjälp av medlare riskerar både patienter och äldres liv och hälsa och den svenska förhandlingsmodellens styrka.

Istället har Vårdförbundet surrat fast sig vid en enda fråga: arbetstidsförkortningar. Här är de politiska ledningarna i kommuner och regioner tydliga i sitt mandat till SKR: Omfattande arbetstidsförkortningar är inte möjliga. Det är inte ett alternativ att i ett centralt avtal minska arbetstiden med tusentals arbetstimmar. Bristen på arbetskraft är stor och en generell arbetstidsförkortning riskerar att slå helt fel, och snarast öka belastningen på befintlig personal och förvärra arbetsmiljöproblemen. Det kan vi inte som arbetsgivare acceptera.

Enligt den svenska modellen ska parterna hålla sig till det så kallade märket för lönekostnadsökningar som sätts i avtal på industrins områden. Märket ska rymma allt, alltså både löneökningar och andra villkorsförbättringar. Vårdförbundets krav överstiger vida det märke på 3,3 procent som gäller för 2024.

Vårdförbundets blockad har hittills haft stor påverkan på hälso- och sjukvården. Planerade operationer har fått ställas in och åtgärder behövt vidtas för att undvika fara för patienters liv och hälsa. När Vårdförbundet nu har blåst till strejk på de sju största sjukhusen i landet från den 4 juni så kommer det ytterligare att drabba de sjuka och sköra.

Vi som tecknar kollektivavtal för 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner vet att vi behöver göra förstärkningar för en bättre arbetsmiljö och vi vet att arbetstiden är en viktig faktor. Det vill vi gärna diskutera och samarbeta med Vårdförbundet om, gärna utifrån ett nytecknat kollektivavtal. Precis som vi under våren redan har gjort med alla andra fack.

Fokus måste nu ligga på att förhandla fram ett nytt avtal så snart det går och få stopp på konflikten. Det är båda parternas ansvar.

Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sten Nordin, vice ordförande Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 23 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 23 maj, 2024

Relaterat innehåll