Arbetsledare

Arbetsledare

Yrkesprofilen arbetsledare synliggör de grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta som arbetsledare inom avfallshantering och återvinning. 

Arbetsledaren ansvarar för att planera, leda och fördela uppgifter för uppdrag inom avfallshantering och återvinning.

Arbetsledare är en operativ roll som kräver kunskap på en specialiserad nivå om lagar, föreskrifter, regler och avtal som styr och påverkar branschens olika uppdrag.

Ledaregenskaper, god samarbets- och problemlösningsförmåga samt att kunna anpassa kommunikationen utifrån målgrupp och/eller situation är viktiga kompetenser för yrkesrollen.

Arbetsledaren har en stödjande funktion till ledningen inom exempelvis:

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Kravspecifikationer
  • Upphandling
  • Utvecklingsprojekt.
galve-energi-2

Yrkesprofil arbetsledare

Arbetsledare ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-5.

Varje enskild modul i profilen ligger på nivå 3 eller 4. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF-nivå 5.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde.

Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Moduler inom följande yrkesprofiler kan komplettera arbetsledare:

I processen har representanter från följande företag och organisationer deltagit:

Relevanssäkringsprocessen avslutades med samsynsmöte den 29 september 2022.

Nedladdningsbara dokument