Välkommen på Valideringskonferensen 2023

Arbetsmarknaden förändras snabbt och blir alltmer rörlig. Grön omställning, digitalisering, effekter av covid-19, förändringar i arbetsrätt och omställningsstöd samt nya kollektivavtal för omställningsfonderna visar på vikten av livslångt lärande, kompetensutveckling, lärande på arbetsplatsen och validering för en väl fungerade kompetensförsörjning.

Den 8 november 2023 anordnas Valideringskonferensen för femte året i rad.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Valideringskonferensens innehåll

Konferensen ger en aktuell bild av förutsättningar som finns för utveckling och pågående arbete inom validering i Sverige.

Under dagen får du ta del av olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Röster från Valideringskonferensen 2022

“Arbetet med att partsgemensamt utveckla branschvalideringen inom fler branscher är väldigt viktigt.”

Barbro Andersson
Vice förbundsordförande på Kommunal

“Vi är väl rustade för att kunna hantera utmaningar inom kompetensförsörjning och för att kunna ta hand om förutsättningar för det livslånga lärandet.”

Christer Bergqvist
enhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2022