Transportledare inom avfallshantering och återvinning

Transportledare inom avfallshantering och återvinning

Transportledare inom avfallshantering och återvinning ansvarar för att planera, leda och fördela uppgifter gällande insamling, transporter och andra uppdrag kopplade mot återvinningsbranschen.

Det kräver kunskap på en specialiserad nivå när det gäller lagar, regler, avtal samt annat som styr och påverkar branschens olika transporter och andra uppdrag.

Helikopterperspektiv, logistiskt tänkande, problemlösningsförmåga och förmåga att kommunicera internt likväl som externt är andra viktiga kompetenser.

Ett rigoröst säkerhets- och miljötänk

Då branschen är omgärdad av ett rigoröst säkerhets- och miljötänk och krav på leverans inom utsatta tidsramar, måste transportledaren, förutom att ha en gedigen kunskap om detta, även använda den kunskapen i planering, ledning och fördelning av uppdrag.

Det betyder att transportledaren även måste ha god kunskap om olika typer av fordon och hur de fungerar, chaufförers behörigheter och andra yttre påverkansfaktorer i sitt arbete.

Självständigheten är mycket hög då snabba beslut med högt säkerhetstänk måste fattas, utifrån analys av uppkomna situationer.

galve-energi-2

Yrkesprofilen transportledare

Transportledare ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3, 4 och 5.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Yrkesbevis transportledare inom avfallshantering och återvinning är sedan 2021 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 5 (referensnummer: 200010). Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Nivå 3, 4 och 5

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Nedladdningsbara dokument