Introduktion på ÅVC

Introduktion ÅVC

Yrkesprofilen introduktion på ÅVC synliggör de grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för arbete på återvinningscentral. Rollen kräver tillräckliga kunskaper inom avfallshantering och återvinning för att kunna följa givna instruktioner och utföra givna arbetsuppgifter.

Individen kan söka och bearbeta fakta, utföra uppgifter med viss självständighet och ansvar samt samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Individen kan också värdera den egna insatsen.

galve-energi-2

Yrkesprofil introduktion på ÅVC

Introduktion på ÅVC ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-2. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 2.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 2

Individen kan söka och bearbeta fakta, utföra uppgifter med viss självständighet och ansvar samt samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Individen kan också värdera den egna insatsen.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Nedladdningsbara dokument