Chaufför renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil ansvarar för planering och genomförande gällande insamling av material som ska behandlas, återvinnas och återbrukas. Förutom att framföra och arbeta med tung lastbil på ett säkert sätt, krävs fördjupad kunskap om olika material för att kunna hantera dessa på ett säkert, miljö- och arbetsmiljömässigt korrekt sätt.

Därför kräver rollen också att individen arbetar utifrån riskbedömning och med ett säkerhetstänk kopplat mot omgivning och tredje man, eftersom arbetet till stora delar utförs i miljöer där människor frekvent vistas.

Möten med människor

Rollen innebär också möten med människor som behöver information och vägledning. Därför behövs en god kunskap om avfallshantering och återvinning. Dessutom behövs en god förmåga att möta och anpassa sin kommunikation utifrån olika typer av individer.

Chaufför renhållningsbil arbetar ofta ensam, vilket ställer krav på ett stort mått av självständighet och ansvar, särskilt kring frågor som berör hantering av oförutsedda händelser, risker och säkerhet.

Rollen kräver att individen kan värdera information, prioritera utifrån uppkomna situationer och samt utföra sina arbetsuppgifter inom utsatta tidsramar.

Dessutom har arbetsplatsen oftast en hög närvaro av tredje man. Därför är förmågan att informera och möta människor med respekt viktigt.

galve-energi-2

Chaufför renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Yrkesbevis chaufför renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning är inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 4 (referensnummer: 210001) sedan 2021.

Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Nedladdningsbara dokument