Medåkare renhållningsbil

Medåkare renhållningsbil

Medåkare renhållningsbil ansvarar tillsammans med chaufför renhållningsbil för insamling av material som ska behandlas, återvinnas och återbrukas. Det kräver kunskap om olika material för att kunna hantera dessa på ett säkert, miljö- och arbetsmiljömässigt korrekt sätt.

Medåkare – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning och dess moduler syftar till att skapa möjligheter för bransch och enskilda företag att hitta samverkan och samarbete med utbildningsanordnare och andra lärande verksamheter i att skapa nya vägar in i branschen.

Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa adekvat kompetens för arbete inom avfallshantering och återvinning, men också att påvisa karriärmöjligheter inom branschen.

Därför kräver rollen också att individen arbetar utifrån riskbedömning och med ett säkerhetstänk som även är kopplat mot omgivning och tredje man, eftersom arbetet till stora delar utförs i miljöer där människor frekvent vistas.

Möten med människor

Rollen innebär också möten med människor som behöver information och vägledning. Därför behövs en generell kunskap om avfallshantering och återvinning, tillika en god förmåga att möta och kommunicera med olika typer av individer.

Även om rollen som medåkare renhållningsbil innebär att individen arbetar i lag med en chaufför kräver rollen ett stort mått av självständighet och ansvar.

Rollen kräver att individen kan värdera information och uppkomna situationer och utföra sina arbetsuppgifter inom utsatta tidsramar.

Arbetsplatsen har dessutom oftast en hög närvaro av tredje man. Därför är förmågan att informera och möta människor med respekt viktigt.

galve-energi-2

Yrkesprofil medåkare renhållningsbil

Medåkare renhållningsbil ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Medåkare renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning är sedan 2021 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 3 (referensnummer: 200009) Länk till annan webbplats.. Vid godkänt resultat genereras ett kompetensbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Nedladdningsbara dokument