Återvinningsarbetare på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC ansvarar för daglig drift, skötsel och att ge gott kundbemötande på återvinningscentral. Individen vägleder kunder och ser till att avfallet sorteras i olika fraktioner, såsom metall, plast, trä, organiskt, elektronik och miljöfarligt avfall för att renhets- och återvinningsgraden ska bli så hög som möjligt.

I rollen krävs kunskap och färdigheter gällande olika material, deras egenskaper och dess värde samt hur de kan återvinnas och behandlas.

Dessutom ingår skötsel, underhåll och hantering av redskap och maskiner. Det krävs att individen är ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt.

Individen ska ha kunskap om ergonomi, säkerhet och skyddsutrustning, vara pedagogiskt lagd samt ha förmåga att hantera stressiga situationer och situationer kring hot och våld.

En hög nivå av självständighet

Arbete på återvinningscentral kräver en hög nivå av självständighet där individen hela tiden måste göra egna värderingar och ta beslut utifrån uppkomna situationer och alltid med ett högt säkerhets- och miljötänk.

Eftersom det är en arbetsplats med hög närvaro av tredje man krävs högt säkerhetstänk samt en förmåga att möta människor respektfullt och professionellt, vilket innebär att också kunna informera och vägleda människor på ett korrekt och tydligt sätt.

galve-energi-2

Yrkesprofil återvinningsarbetare på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och färdighetsnivå som motsvarar SeQF-nivå-4.

Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Nedladdningsbara dokument