Yrkesprofilering och validering som kartläggning för kompetensförsörjning

19 september 2023
Lästid: 3 min
Föreläsare
Henrietta Finnborg Bengtson Linn Wallo
Föreläsare
Henrietta Finnborg Bengtson
&
Linn Wallo

Ta del av hur valideringsprocessen sker från kompetensbehov till en kvalifikation samt hur validering fungerar som ett långsiktigt verktyg som synliggör lärande på Luleå Energi.

Henrietta inleder med att berätta hur valideringsprocessen ser ut från kompetensbehov till en kvalifikation.

Yrkesprofiler för fiber och stadsnät

Dessa yrkesprofiler finns inom fiber och stadsnät:

galve-energi-2

Vad är en yrkesprofil och hur ska den användas?

En yrkesprofil beskriver det en individ behöver kunna för att utföra en yrkesroll. En yrkesprofil är ett gemensamt språk för ett yrke.

Den kan användas av:

  • Branschen
  • Arbetsgivare
  • Arbetstagare
  • Utbildningsanordnare
  • Arbetsmarknadsaktörer

Vidare skapar en yrkesprofil tydlighet och struktur för när olika parter ska samverka. Den kan också fungera som kompetens- och kvalitetskrav i upphandlingar.

Det finns ett startklart material med en färdig struktur när man ska göra en branschvalidering, synliggöra kunnande eller skapa en bra introduktion för en ny medarbetare eller praktikant.

I en valideringsprocess ingår följande delar:

Kartläggning – med självskattningsmaterial som visar vad individen kan.

Lärande – individen lär sig på olika sätt, genom utbildning, på fritiden och på arbetsplatsen. Det är viktigt att synliggöra lärande på arbetsplatsen.

Bedömning – här säkerställs att individen kan det som hen ska kunna. Bedömningen innehåller färdiga checklistor med frågor som individen svarar på och bedömaren granskar och godkänner. Den kvalitetssäkras internt och externt.

Erkännande – efter bedömningen får individen ett kompetensintyg i form av en delkvalifikation eller mikromerit eller en hel kvalifikation. Allt är sakligt och nivåsatt utifrån SeQF.

Vem bör bli bedömare?

Det kan vara en arbetsledare, handledare, projektledare och/eller någon som arbetar med HR.

– Bedömaren bör ha ett intresse i att utveckla och att stötta medarbetare i deras lärande och ge feedback, menar Henrietta.

Bedömaren bör ha ett intresse i att utveckla och att stötta medarbetare i deras lärande och ge feedback.

Henrietta Finnborg Bengtson

utvecklare på Nordiskt Valideringsforum

Den digitala utbildningen till bedömare går under fyra halvdagar.

Anmäl dig till en av höstens bedömarutbildningar här. Länk till annan webbplats.

Linn tar över och inleder sin del i föreläsningen med att visa en film:

Linn berättar om Petter Stenman som har arbetat på Luleå Energi i drygt tio år. Han är den förste som valideras som fibertekniker på företaget.

– Petter sökte en ny tjänst och han hade nästan allt som krävdes, förutom en utbildning inom el, berättar Linn.

Petter fick tjänsten och genomgår nu lärande på arbetsplatsen, utbildning och validering.

– Nu har vi fått ett tydligt kvitto på hur validering kan synliggöra kompetens, förklarar Linn.

Nu har vi fått ett tydligt kvitto på hur validering kan synliggöra kompetens.

Linn Wallo

HR-strateg på Luleå Energi

Linn berättar att validering är ett långsiktigt verktyg. Hon uppmanar alla att lära sig mer om validering samt att förankra arbetet i ledningen och få med såväl fackförbund som alla medarbetare.

– Hitta drivkrafter som tror på konceptet; det kommer behövs. Låt inte validering bli en HR-produkt. Se till att prova validering; det kommer ge mersmak, avslutar Linn.

Se till att prova validering; det kommer ge mersmak.

Linn Wallo

HR-strateg på Luleå Energi

Se presentationen
Filmbild

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan