Energiföretag i en snabbt föränderlig omvärld

19 september 2023
Lästid: 3 min
En tjej i hjälm på en bild med orden kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023
Föreläsare
Karin Olholt
Föreläsare
Karin Olholt

Hur fungerar kompetensförsörjning i en snabbt föränderlig värld? Karin Olholt på Kraftringen delar med sig av insikter från hur de ser på och arbetar med företagets kompetensförsörjning.

Varför är kompetensförsörjning viktigt för Kraftringen?

Företaget har 600 medarbetare. Likt branschen i övrigt är fördelningen av medarbetarna 70 procent män och 30 procent kvinnor. Medelåldern är 44 år.

– 18 procent av personalstyrkan är + 57 år, vilket är en utmaning för Kraftringen, fastslår Karin.

Kraftringen internrekryterar omkring 30 procent och den interna rörligheten är en av nycklarna för att de ska lyckas med kompetensförsörjningen.

Personalomsättningen är cirka tio procent och tack vare några nya kontrakt inom entreprenad de senaste åren har de anställt fler. En stor del av personalstyrkan är nya medarbetare.

– Introduktionen av nya medarbetare är oerhört viktig, menar Karin.

Investeringar, digitalisering, AI och en snabb arbetsmarknad

Investeringstakten påverkar självklart Kraftringen men också digitalisering och AI. Nya roller kommer skapas och nya kompetenser kommer krävas.

– Omvärlden rör sig allt snabbare och det är rörligt på arbetsmarknaden inom alla branscher; inte bara för energi, säger Karin.

Det är svårt att hitta och attrahera rätt kompetens. Samtidigt finns en stor utmaning i att allt färre yngre väljer att gå en yrkesutbildning.

Det är svårt att hitta och attrahera rätt kompetens.

Karin Olholt

verksamhetsområdeschef HR & HSSEQ på Kraftringen

– Tillbaka till en bra introduktion. Om en nyanställd inte får det kanske hen slutar inom ett par månader, understryker Karin.

Ledarskapet har alltid varit viktigt och kommer vara viktig framöver. Den yngre generationen kräver mer kring feedback och dialog. Dessutom blir lön och förmåner allt viktigare hos yngre, eftersom de söker trygghet och stabilitet.

– Utifrån detta insåg vi att vi behövde arbeta annorlunda och mer strukturerat kring kompetensförsörjning, berättar Karin.

Kompetensstrategi och kompetensplan

Kompetensförsörjning behöver kopplas till affärens behov och utmaningar genom ett tätt samarbete inom organisationen. Det blir viktigt att hitta ledstjärnor som brinner för kompetensförsörjning och som vill handleda och hjälpa nya medarbetare in i organisationen.

Kraftringen har gjort detta genom att beskriva detta i deras process för kompetensförsörjning. De analyserar framtida behov och använder insikter från en omvärldsanalys i nulägeanalys för att förstå var gapen finns.

Detta mynnar ut i en kompetensstrategi som sedan blir en kompetensplan.

– Vi har identifierat att vi ska ha rätt kompetens i tid, alltid för oss på Kraftringen, berättar Karin.

Detta är ingenting nytt men det handlar om att arbeta strukturerat kontinuerligt.

Aruba-modellen

Kraftringen har arbetat efter Aruba-modellen:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Behålla
  • Avveckla

Kraftringen har ständigt medarbetare som tillsammans skapar en hållbar framtid med kunden i fokus. De har byggt employer branding och gått igenom den internt så alla vet vad företaget står för.

Vidare har Kraftringen mycket skolkontakt och de har identifierat att de behöver ha kontakten tidigare, kanske redan med fjärdeklassare så dessa vet att energibranschen finns och för att skapa ett intresse.

Karin menar att branschen behöver stärka kontakten med olika myndigheter, politiker och kännedomen kring branschen för att hitta rätt kompetens.

– Vi behöver behålla våra medarbetare inom organisationer men också inom branschen. Behålla är det nya attrahera, säger Karin.

Behålla är det nya attrahera.

Karin Olholt

verksamhetsområdeschef HR & HSSEQ på Kraftringen

Arbeta strukturerat med kompetensförsörjning, undvik ad-hok-aktiviteter, arbeta för att attrahera och behålla samt samverka med alla intressenter.

Moderator Willy Silberstein frågar varför allt färre väljer en yrkesutbildning:

– Vi har inte lyckats skapa en attraktionskraft för branschen och vad arbetet innebär. Det är en marknadsföringsfråga, förklarar Karin.

Hur mycket kommer AI påverka frågor kring att behålla och utveckla medarbetare?

AI kommer förändra branschens behov av kompetens och hur vi rekryterar, men vi vet inte hur förändringen kommer ske, säger Karin.

Uppfattas branschen som het bland yngre?

– Det är högst relevant fråga. Tack vare förra årets höga energipriser hamnade branschen i media och därmed hamnade den också i människors top of mind. Jag tror branschen blir alltmer intressant eftersom den innehåller både hållbarhet och samhällsnytta, vilka många yngre vill ha och arbeta med, avslutar Karin.

Hur säljer du in branschen till skolor?

– Vi behöver arbeta mer lekfullt med skolor, jämfört med universitet. Vi har ett koncept där vi är ute i skogen och vi pratar inte Kraftringen, utan vi tittar på naturen och tar det från deras verklighet, avslutar Karin.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan