Så här tycker kommunpolitiker om kommunala bolag

I en undersökning genomförd av Demoskop under våren 2023 har Sobona undersökt vad kommunpolitiker anser om kommunala bolag. Fler än 8 av 10 har en positiv inställning till kommunala bolag. Socialdemokrater är mest positiva medan sverigedemokrater är minst positivt inställda.

Det finns närmare 2 000 kommunala bolag inom exempelvis VA, återvinning, energi, vård, och utbildning. Dessa ägs av kommunen och styrs av bland andra kommunala politiker. Det är en associationsform som ofta diskuteras, men vad tycker egentligen kommunpolitiker? I undersökningen framkommer vad kommunpolitiker anser vara för- och nackdelar med kommunala bolag. Undersökningen visar även skillnader mellan partier och olika län.

Resultatet från 2023


Ungefär 1 av 3 kommunpolitiker sitter i styrelsen i ett kommunalt bolag. Moderater tenderar att i högst grad sitta i styrelser medan miljöpartister återfinns där i lägst grad.


Fler än 8 av 10 har en positiv inställning till kommunala bolag. Socialdemokrater är mest positiva medan sverigedemokrater är minst positivt inställda.


Det man främst uppskattar med kommunala bolag är att de tar ett samhällsansvar och att de är viktiga aktörer för ett hållbart samhälle.

Vad anser du är positivt med kommunala bolag?

Förstora bilden

Dubbelklicka på bilden för att förstora den.

  • Ungefär 1 av 3 kommunpolitiker sitter i styrelsen i ett kommunalt bolag. Moderater tenderar att i högst grad sitta i styrelser medan miljöpartister återfinns där i lägst grad.
  • Fler än 8 av 10 har en positiv inställning till kommunala bolag. Socialdemokrater är mest positiva medan sverigedemokrater är minst positivt inställda.
  • De som sitter i styrelsen för kommunala bolag är mer positivt inställda till dem än de som inte gör det.
  • Relativt stor spridning geografiskt på vad man tycker om kommunala bolag. På kommunal nivå är det mellan 50 till 100 procent som har en positiv inställning. På regional nivå så är 72 till 90 procent positiva.
  • Det man främst uppskattar med kommunala bolag är att de tar ett samhällsansvar och att de är viktiga aktörer för ett hållbart samhälle.
  • Det som man anser är negativt med kommunala bolag är att det finns för lite kompetens i deras styrelser och att de konkurrerar ut privata företag.
  • Både vad man anser är positivt och negativt med kommunala bolag beror starkt på vilket parti man representerar.

Vill du veta mer?

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg