Yrkesprofilering, kartläggning och validering för kompetensförsörjning

Yrkesprofiler är grunden för validering. Validering innebär en bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en individs kompetenser.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hon menar att en attraktiv arbetsplats skapas genom en fungerande kompetensförsörjning som innehåller:

 • Utbildning
 • Rekrytering
 • Kartläggning av kunskaper
 • Introduktion till ett yrke och en arbetsplats
 • Handledning
 • Stöd i språkutveckling
 • Behålla och utveckla befintliga medarbetare
 • Omställning när det behövs.

– Fördelen med Sobonas branschvalideringsmodell är att den stöttar i samtliga delar av kompetensförsörjningen, berättar Henrietta.

Fördelen med Sobonas branschvalideringsmodell är att den stöttar i samtliga delar av kompetensförsörjningen.

 

Livslångt och livsvida lärande

Samhällsutvecklingen ställer krav på livslångt och livsvida lärande inom flera områden. Men är samhället rustat för detta?

Yrkesprofiler är navet

För att kunna validera individers kunskap behövs en yrkesprofil att validera mot. En yrkesprofil beskriver det som man behöver kunna för att utföra en yrkesroll. Den ger ett gemensamt språk för en yrkesroll.

– Yrkesprofilerna är navet bland alla verktyg för kompetensförsörjning, säger Henrietta.

Yrkesprofilerna är navet bland alla verktyg för kompetensförsörjning.

Yrkesprofiler skapar samsyn utifrån det som individer behöver kunna och de ger förutsättningar för både utbildning och validering.

Dessa sex nationella yrkesprofiler finns inom avfallshantering och återvinning

galve-energi-2

Vidare finns fyra nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp:


galve-energi-2

Under 2022 sker en yrkesprofileringsprocess för att komplettera de befintliga yrkesprofilerna och inom avfallshantering och återvinning utvecklas yrkesprofilen:

 • Arbetsledare på ÅVC

Målgrupperna för en yrkesprofil är:

 • Branschen
 • Arbetsgivare (HR och chefer)
 • Arbetstagare
 • Utbildningsanordnare
 • Arbetsmarknadsaktörer
 • Kvalitetsstandard för upphandlingar.

– Det finns många fördelar med yrkesprofiler och de har många användningsområden, säger Henrietta.

En yrkesprofil kan användas för:

 • Kartläggning av individers kunskaper. Självskattning och fördjupad kartläggning vid rekrytering, introduktion, planering, validering och omställning.
 • Lärande - inom utbildning, på en arbetsplats eller i ett lokalt jobbspår.
 • Bedömning av kunskaper – vilket ofta sker parallellt med lärande. Det finns färdiga checklistor och underlag, individen svarar på frågor och visar, bedömaren granskar och godkänner och sedan sker en kvalitetssäkring intern och externt.
 • Erkännande av kunskaper - oavsett när, var och hur de har erhållits. Erkännandet kan vara ett kompetensbevis i form av mikromeriter eller en hel kvalifikation. Det är detaljerat, sakligt och nivåsatt utifrån SeQF.

Under bedömningen säkerställer handledare och bedömare att individen kan det som hen behöver kunna inom en yrkesroll eller ett yrkesområde.

Bedömningen sker via ett digitalt verktyg och det innehåller färdiga checklistor och underlag. Individen svarar på frågor och visar vad hen kan. En bedömare granskar, bedömer och godkänner.

Dessutom sker en kvalitetssäkring såväl internt som externt.

– När en individ klarar samtliga delar i en yrkesprofil kan hen få ett yrkesbevis, vilket är ett värdefullt bevis på vad individen kan, förklarar Henrietta.

När en individ klarar samtliga delar i en yrkesprofil kan hen få ett yrkesbevis, vilket är ett värdefullt bevis på vad individen kan

Det går också att validera mot vissa moduler i en yrkesprofil och då kan individen få ett komptensintyg på de mikromeriter som hen har.

Två typer av validering

Genom validering synliggörs och erkänns individers kunskaper och färdigheter inom ett visst område. Det finns två typer av validering:

 • Summativ – sker vid ett tillfälle, som till exempel när man tar körkort.
 • Formativ – ofta individanpassad, sker över tid, parallellt med coaching och lärande.Nu har finns både praktiska verktyg och en infrastruktur för kompetens. Allt startklart, berättar Henrietta.

Dessutom kommer ett helt nytt digitalt kartläggningsverktyg lanseras under hösten 2022.

Henrietta avslutar med att tipsa om att anmäla sig till kommande bedömarutbildningar under hösten 2022. Länk till annan webbplats.