Implementering och nästa steg för att utveckla kompetensförsörjningen

Nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning finns. Kom igång med arbetet för att utveckla kompetensförsörjningen!

Det spelar ingen roll hur en individ lärt sig; fokus är på att synliggöra och ge individen ett intyg på att hen har kompetensen som krävs. Det går att lära sig genom Youtube, på jobbet, på fritiden och genom utbildningar.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dessa yrkesprofiler är framtagna för avfallshantering och återvinning och det går att validera mot dem:

Översiktsbild yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning


Introduktion på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC

Arbete inom återbrukshantering

Medåkare – renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil

Transportledare

OCN-metoden för kvalitetssäkring

– Vi använder OCN-metoden för kvalitetssäkring och erkännande av lärande, säger Henrietta.

OCN-metoden kommer från Storbritannien där den har använts i över 40 år. I Sverige har metoden använts i över 15 år och den uppfyller alla kriterier och riktlinjer för säker validering.

Metoden har en kvalitetssäkringskedja från innehåll till ett kompetensbevis för en individ.

Metoden har en kvalitetssäkringskedja från innehåll till ett kompetensbevis för en individ.

I Sverige har över 23 000 valideringar genomförts utifrån OCN-metoden och de nationella yrkesprofilerna som används för att validera harmoniserar med SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Validering – så här går det till

Yrkesprofiler med moduler

En yrkesprofil berättar vad en individ ska valideras mot.

Kartläggning och planering

Genom kartläggning och planering väljs moduler i yrkesprofilen ut och även vilka individer som ska valideras samt hur processen ska se ut.

Lärande och bevisinsamling

Processen inför bedömning handlar om att visa kunskaper genom att svara på frågor (skriftligt eller muntligt), utföra uppgifter av praktisk karaktär och allt dokumenteras. Processen kan innehålla former av lärande.

Medbedömare/handledare

Medbedömare/handledare samlar in bevis på vad individen som ska valideras kan och tittar på bevisen. Det ska också finnas tid att lära sig för individen.

Bedömare

Bedömare ska utföra bedömningen utifrån ett helhetsperspektiv. Hen utgår från bedömningens nyckelkrav och modulerna för att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning.

De kan ha medbedömare eller handledare till sin hjälp i lärandeprocessen eller vid insamlare av bevis. Men bedömaren gör den slutgiltiga bedömningen.

Intern och extern kvalitetssäkring

Sen följer en intern och extern kvalitetssäkring. Nu granskas bedömarens bedömning och man tittar på bevisen.

Den interna kvalitetssäkringen handlar om stöd till bedömare men också att säkerställa konsekvent bedömning mellan olika bedömare som jobbar med samma moduler. Det är viktigt att bedömare lägger ribban på samma nivå.

Avslutningsvis följer extern kvalitetssäkring, vilket utförs av någon som inte finns inom den egna organisationen och som säkerställer att valideringsprocessen flöjer kriterier och riktlinjer som satts upp.

Komptensintyg eller yrkesbevis

Valideringsprocessen ska generera ett komptensintyg eller kompetensbevis till individen som visar vilka kunskaper och färdigheter hen har.

Valideringsprocessen ska generera ett komptensintyg eller kompetensbevis till individen som visar vilka kunskaper och färdigheter hen har.

 

Valideringen kan ske över tid på arbetsplatsen

Valideringen innehåller uppgifter i en bedömningsplan som innehåller frågor till deltagaren, checklistor, förmåge- och färdighetsuppgifter. Allt är samlat i det digitala verktyget Bevisst, men kan tas ut på papper.

När allt är insamlat godkänner bedömaren om personen har kunskaperna och färdigheterna som krävs utifrån modulen. Fattas något kan man komplettera annars kan man godkänna direkt.

Kompetensbevisen är sakliga utan subjektiva värderingar, detaljerade och tydliga och med en nivåbeskrivning som linjerar mot SeQF. Man ser de moduler som man är godkänd i. De visar vad man faktiskt kan.

Fördelar med validering för befintliga medarbetare

 • Bevis på kunnandet och få kompetensbevis.
 • Del av deras kompetensutveckling.
 • Underlättar omställning till ny yrkesroll.
 • Ger motivation till vidare utveckling.

Fördelar med validering för den som är ny på jobbet

 • Arbeta med en strukturerad introduktion.
 • Tydlighet inom en provanställning.
 • Bevis på kunnandet och en början på vägen mot yrkesbevis.

Fördelar med validering för praktikanter/studenter

 • Få struktur på praktiken och lärandet.
 • Koppla ihop utbildning till arbetsplats, från teori till praktik.
 • Inte bara göra en slags uppgifter.
 • Få bevis på vad en individ lärt sig på praktiken.

Startklart för validering

Det är bara att börja validera. Innehållet är relevanssäkrat, bedömningsplaner med frågor, uppgifter och checklistor finns. OCN-metoden ger en kvalitetssäkring, komptensintygen är tydliga och ett digitalt verktyg underlättar processen.

Vad krävs för att komma i gång?

 • Stöd från ledningen
 • Tid för handledarskap
 • Utbildade bedömare.

Henrietta hoppas att fler inser att de behöver säkerställa och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. Hon tipsar om att anmäla några medarbetare till bedömarutbildningen för att komma i gång.

– Det går också bra att ringa mig eller Conny Larsson som är projektledare på Sobona, så hjälper vi er att komma i gång. Ta ett aktivt beslut i högsta ledningen och få in validering på dagordningen, avslutar Henrietta.

Anmäl dig till bedömarutbildningen här!