Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Samhällsbilden av avfallshantering och återvinning har förändrats. Miljö och återvinning är ett hett ämne nu, men branschen behöver bli mer attraktiv.

Carina Färm är förbundsdirektör på VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De har identifierat samarbete, insteg och validering som några av de viktigaste nycklarna för att lyckas med en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Carina inleder med att visa bilder vad som händer med miljön här på jorden och hon säger:

– Det brinner på jorden, i Australien, Ryssland, Kalifornien och Sverige. Extrema temperaturer har uppmätts som vi aldrig sett tidigare. Det är översvämningar i Tyskland, Kina och även Gävle härom veckan. Detta är oerhört viktigt att vi hanterar detta.

IPCC-rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. menar att det är människan som har orsakat detta, utan tvivel. Forskningen visar att de uppmätta, observerade värdena på jordens medeltemperatur på ytan stämmer överens med de simulerade värdena, både i den mänskliga påverkan och i det naturliga.

Många reagerar på detta ute i samhället och många bryr sig. I Frankrike ställer organisationer franska regeringen inför domstol och regeringen döms till att se över klimatmålen.

Novus regelbundna mätningar visar att miljö- och klimatfrågorna är en av de fem viktigaste frågorna som politikerna måste ta tag i.

– Det finns ett stort engagemang för miljön i samhället. Därför behöver våra medarbetare på VafabMiljö ha kunskap för att prata om detta när de möter människor, säger Carina.

De globala hållbarhetsmålen angår VafabMiljö både direkt och indirekt. Det sjunde miljömålet “hållbar energi för alla” innebär att VafabMiljö måste leverera ett fossilfritt bränsle och se till att individer förstår värdet av att sortera rätt.

De globala hållbarhetsmålen angår VafabMiljö både direkt och indirekt.

– Vi ska ha kompetens i organisationen så vi kan bidra till de globala miljömålen, säger Carina.

Utbildning är viktigt och där känner Carina ett stort ansvar för att medarbetarna har den kompetens som krävs för att arbeta med de här frågorna.

Hållbar utveckling på VafabMiljö

Ekologisk hållbarhet innebär att VafabMiljö går uppåt i avfallstrappan. Det ska återvinnas och återbrukas mer, mindre ska eldas upp och läggas på deponi.

Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomi i balans och taxor som gör att VafabMiljö kan utföra det kommunala uppdraget. Det handlar också om att leda och styra samt ta fram strategiska planer som matchar mot globala och nationella miljömål.

Personella resurser handlar om att ha medarbetare med den kompetens som krävs, rekrytera nya medarbetare, vidareutbilda och kompetensförsörja inom företaget.

Social hållbarhet innebär en bra arbetsmiljö för alla medarbetare och att ställa krav på entreprenörer och leverantörer så rätt kompetens även finns där. VafabMiljö ska se till att social kompetens gör att kunderna kan bidra till en hållbar utveckling.

VafabMiljö ska se till att social kompetens gör att kunderna kan bidra till en hållbar utveckling.

Vilka utmaningar har VafabMiljö?

  • Förpackningar
  • Covid-19
  • Returpappersfrågan
  • Förpackningar
  • Avloppsslam
  • Digitalisering
  • Återvinning
  • Skatt på avfallsförbränning
  • Biogas.

Återbruk 2.0

Återbruk är samma sak som återvinningscentraler på VafabMiljö.

Återbruk är samma sak som återvinningscentral på VafabMiljö.

– Vi har 18 återbruk. De började byggas på 1990-talet och mycket har hänt sen dess, berättar Carina.

Den inkommande mängden avfall har ökat och antalet fraktioner som ska sorteras blir allt fler. VafabMiljö behöver möta kundernas och miljöns behov, men även se företagets strategiska mål.

Vad gäller kundernas behov handlar det mycket om service, skyltning, tillgänglighet, tjänsteutbud, utformning, digitalisering och ekonomi. Det ska vara lätt att göra rätt. Därför måste VafabMiljö modernisera och skapa en enhetlig utformning av verksamheten.

– Vi måste även bli mer moderna i att möta hushållen hemma och presentera andra sätt att lämna avfall, som genom mobila återbruk eller miniåterbruk där kunder lämnar små saker som de kan ta med sig på cykeln, berättar Carina.

Vi måste även bli mer moderna i att möta hushållen hemma och presentera andra sätt att lämna avfall.

Obemannade öppettider kan utvecklas och medarbetarna behöver ha kompetens för all modernisering.

Men det är inte bara för modernisering som medarbetarna behöver ha rätt kompetens; det gäller för HR, handläggare, maskinförare, avfallsplanerare, chaufförer, miljöarbetare som jobbar på återbruk, kundrådgivare, ekonomer, controller kommunikatörer, specialister och ingenjörer.

– Vi kompetensutvecklar våra medarbetare genom egna kurser och validering av kunnande tillsammans med Sobona. Det känns suveränt bra, berättar Carina.

Valideringen sker utifrån yrkesprofiler. Dessa yrkesprofiler är framtagna för avfallshantering och återvinning:


Introduktion på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC

Arbete inom återbrukshantering

Medåkare – renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil

Transportledare

– Det är viktigt att medarbetarna förstår i vilket sammanhang som de arbetar i och validering kan bidra till detta. Dessutom ger validering en möjlighet att få kompetens på papper och skapa en stolthet för medarbetaren, avslutar Carina.