Gå en digital bedömarutbildning och lär dig validera

Genom bedömarutbildningen lär du dig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar samt hanterar det digitala verktyget Bevisst. Upplägget består av fyra utbildningsblock och utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum. Alla tillfällen måste genomföras i kronologisk ordning för att du ska kunna tillgodose dig hela utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri för dig som medverkar i ett projekt. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Vad lär jag mig under utbildningen?

Under utbildningen får du kunskap och förståelse om OCN-metoden som är en struktur för kvalitetssäkrande av lärande och validering. Du lär dig kartlägga, samla in bevis på lärande, granska och bedöma vad en person faktiskt kan.

Vad innebär OCN-metoden?

Open College Network (OCN-metoden) är en kvalitetssäkrande modell för validering. Den ger förutsättningar för individer att få ett erkännande för sitt kunnande inom ett område. Bedömning sker enligt moduler med anpassningar utifrån individens förutsättningar och behov.

Vad gör en bedömare?

En bedömare arbetar utifrån checklistor och bedömningsplaner. Dessa kommer från en yrkesprofil och speglar vad en individ behöver kunna inom ett yrke. Till din hjälp har du ett digitalt verktyg med färdiga frågor, övningar och checklistor.

Vem bör bli bedömare?

Det är ofta yrkeskunniga arbetsledare/handledare som vill jobba med lärande på arbetsplatsen och hjälpa medarbetare att växa som blir bedömare. Det finns även ett värde i att personer som arbetar med HR går utbildningen; på så vis kan de och arbetsledare/handledare få ett gemensamt verktyg för att arbeta med insteg, introduktion och utveckling.

Därför väljer Rambo att utbilda bedömare

– Bedömarutbildningen och dess syfte är viktiga; de innebär att en neutral part bedömer en persons kunskapsnivåer. Vi kommer bort från personligt tyckande. Allt blir svart på vitt. Och alla får en likadan chans att bevisa vad de tagit till sig, förstått och kan inom ett område. Jag ser också fördelar med att bedömningen är nationell, eftersom det blir lätt för personer att visa sitt formella intyg överallt. Vi på Rambo kommer utbilda en bedömare inom affärsområdet ”farligt avfall” och en bedömare inom området ”övriga arbetsmoment inom ÅVC”, berättar Joakim Jansson, affärsområdeschef avfallshantering Rambo AB.

Vad är OCN-metoden?

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Ett kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

När en bedömare har validerat en individs kunskaper får individen ett kompetensintyg. Kompetensintyget visar vilka färdigheter, kunskaper och kompetenser som en hen besitter, utifrån sakliga, objektiva och kvalitetssäkrade värderingar och linjerar mot SeQF. Eventuella kompetensluckor kan dokumenteras separat.

Webbinarium - Lärande - en fördjupning

I föreläsningen gör Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, en djupdykning i begreppet lärande och sina erfarenheter kring det.

Webbinarium - Vad är en OCN-bedömare?

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar vad en OCN-bedömare gör. Under två dagar lär du dig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren.

Webbinarium - OCN-metoden

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet