Mätartekniker VA

Mätartekniker VA

Yrkesprofilen mätartekniker VA kan användas inom Sobonas bransch vatten och miljö. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en mätartekniker är att byta och installera vattenmätare hos kund. Då arbetet ofta utförs i form av ensamarbete kräver rollen ett stort mått av självständighet och ansvar.

Rollen kräver att man kan planera, värdera information och uppkomna situationer, samt utföra sina arbetsuppgifter inom utsatta tidsramar.

Vidare krävs god kunskap om lagkrav och riskanalys för att kunna utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt.

Mätartekniker VA består till sin helhet av 7 sammanhängande delkvalifikationer. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Mätartekniker VA och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan mätartekniker VA öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenskt Vatten och yrkeskunniga inom området.

galve-energi-2

Yrkesprofil mätartekniker VA

Mätartekniker VA ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för vatten och avlopp.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa mer om kvalifikationen mätartekniker VA hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2019 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes under hösten 2019.

Relevanssäkringsprocessen under 2023 avslutades med ett samsynsmöte 2023-09-20. I processen har följande organisationer deltagit med representanter: Yrkeshögskolan SKY Länk till annan webbplats., Kalmar vatten AB Länk till annan webbplats., Karlskrona kommun -avd. VA Länk till annan webbplats., Kommunal, Länk till annan webbplats. Kretslopp och Vatten Göteborg Stad, Länk till annan webbplats. Laholmsbuktens VA AB Länk till annan webbplats., LUIMRE - Luleå MiljöResurs AB Länk till annan webbplats., MIVA - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik , Nacka vatten och avfall AB Länk till annan webbplats., NODAVA - Norra Dalarna vatten och avfall AB, Länk till annan webbplats. Stockholm Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats., Svenskt Vatten AB, Länk till annan webbplats. Uppsala Vatten & Avfall AB Länk till annan webbplats., Österlen VA AB Länk till annan webbplats. samt Sobona AB Länk till annan webbplats..

Nedladdningsbara dokument