eltekniker fixar i elcentral
  • nyhet
  • Branschvalidering
  • Kompetensförsörjning
  • Kompetensutveckling
06 februari 2024

Beslut om SeQF-kvalifikationer inom energi

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit beslut för tre kvalifikationer från valideringsmodellen inom energi Länk till annan webbplats..
– Det här är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan energibranschen och arbetsmarknadens parter. Det är ytterligare en viktig milstolpe i etableringen av en nationell valideringsmodell och en kvalitetssäkrad kompetensförsörjning för våra medlemmar, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

De tre nya besluten om kvalifikationer är:

Gemensam begreppsstruktur
Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning, men genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering.

– Det säkerställer kompetensen hos medarbetaren samtidigt som det mäter och kommunicerar kompetensen, säger Conny Larsson, chef kompetenskansliet på Sobona.

Lyfter fram kompetens och det livslånga lärandet
Målsättningen med yrkesbevisen är att synliggöra och kvalitetssäkra det lärande som sker på arbetsplatsen. Det främjar kompetensförsörjning och öppnar enklare vägar till jobb, möjliggör strukturerade introduktionsprogram och lyfter fram det livslånga lärandet.

Genom det partsgemensamma branschvalideringsarbetet, OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats. Sobonas kvalifikationer är framtagna med stöd av OCN-metoden och expertis hos Nordiskt Valideringsforum. Kvalifikationerna uppfyller de krav som ställs på nationell nivå.

– Genom SeQF och nivåplaceringen skapas en bro och jämförbarhet mellan det man lär sig eller redan kan på arbetsplatsen och de mer formella vägarna till kunskap, säger Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkeskunniga från såväl små som stora kommunala referensbolag runtom i landet har bidragit i processen att revidera och legitimera kvalifikationens innehåll.

Beslutsdatum: 15 december

Beslutet gäller från den 15 december 2023 och 10 år framåt.

Fakta och bakgrund

Om SeQF och branschvalidering:

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Ett långsiktigt säkerställande av drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen sker genom en partsgemensam centralt sammanhållande kanslifunktion där Sobona är huvudman. Kompetenskansliet inrättades i januari 2023.


Pågående ansökningar SeQF inför 2024

Sobona har i dagsläget 12 kvalifikationer nivåplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer och 8 nya nivåplaceringar är inskickade och inväntar beslut för nivåplacering av Myndigheten för yrkeshögskolan.


Mer om SEQF


Läs mer om valideringsmodell inom energi

Mer om energibranschens valideringsmodell


Läs mer hos Energiföretagen Sverige

Se gärna föreläsning från Strategisk kompetensförsörjning inom energi kring branschvalidering med Luleå Energi och Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 06 februari, 2024 | Senast uppdaterad: 06 februari, 2024

Relaterat innehåll