Conny Larsson
 • nyhet
 • Kompetensförsörjning
 • Kompetensutveckling
 • Branschvalidering
 • Validering
22 januari 2024

Kompetenskansliet – en central funktion inom branschvalidering

Sobona har under 2023 etablerat kompetenskansliet som ger stöd till arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med kompetensförsörjning. Kompetenskansliet säkerställer långsiktig drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen.
– Kompetensförsörjning är ett område som våra medlemsföretag lyft fram som ett av de mest angelägna för att framtidssäkra sin verksamhet. Det här är ett sätt för oss att genom partsmodellen tillsammans ta oss an utmaningen och svara upp mot arbetsgivarnas behov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Kompetenskansliet är en central partsgemensam funktion inom branschvalidering. Sobona är huvudman och kansliet organiseras tillsammans med övriga nationella parter: Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Kommunal, Seko, Svenska Stadsnätsföreningen, Svenskt Vatten, Svepark, Transport samt Sobona. I styrgruppen återfinns även representation från Omställningsfonden.

– Genom Kompetenskansliet har vi tillsammans skapat en organisation som leder och koordinerar löpande drift och förvaltning, den fungerar som en avropsfunktion för alla tjänster inom branschvalidering, säger Conny Larsson, chef för Kompetenskansliet.

Synliggör kompetens
Branschvalideringsmodellen är ett system för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjningen och Sobona började utveckla den redan 2017 genom partsgemensam samverkan.

– Fokus för vårt arbete är att ge förutsättningar för det livslånga kontinuerliga lärandet. Genom konkreta, handfasta verktyg kan vi synliggöra, värdesätta, kvalitetssäkra och utveckla det lärande som sker i arbetet, säger Conny Larsson.

Skapar ringar på vattnet
Exempel på avrop från Kompetenskansliets verksamhet är de projekt med finansiering från förebyggande insatser som startats upp. Först ut var VafabMiljö, följt av Ånge Fastighets & Industri AB. Två ansökningar inom VA är också på beredning, Nacka vatten och Avfall samt Österlen VA. Över 100 befintliga medarbetare berörs i dessa kompetensutvecklingssatsningar med validering i centrum.


FAKTA OM BRANSCHVALIDERING

 • Att säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen är utpekat som en av de främsta utmaningarna och största behoven på arbetsmarknaden och hos arbetsgivarna – inklusive Sobonas medlemsföretag. År 2023 är deklarerat som ”Year of Skills” inom EU.
 • Idag inrymmer systemet sju branschspecifika valideringsmodeller med totalt 36 nationella yrkesprofiler. Av dessa är hittills 12 kvalifikationer nivåplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och ytterligare 8 inväntar beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan. Modellen innehåller ett antal handfasta och praktiska verktyg för att synliggöra, värdesätta, kvalitetssäkra och utveckla det lärande som sker i arbetet. I dagsläget finns 78 valideringsleverantörer och 140 utbildade yrkesbedömare. Antalet ökar successivt över tid.
 • Branschvalideringsmodellen och dess innehåll kan användas förutom för validering också som ett stöd för andra delar av kompetensförsörjningsarbetet: insteg och praktik, introduktion, kompetenskartläggning, kompetensutveckling, omställning, rekrytering, upphandling samt utformning av utbildningar.

FAKTA OM KOMPETENSKANSLIET

 • Genom det centralt sammanhållande Kompetenskansliet sker ett långsiktigt säkerställande av drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen.
 • Kompetenskansliet ansvarar för centrala funktioner som administration och ekonomi, ledning, kommunikation, myndighets- och samverkanskontakter samt uppföljning relaterat till branschvalideringsmodellens drift och förvaltning.
 • Organisationsstruktur och representation i organisationens olika delar syftar till att ge en god insyn samt delaktighet och påverkansmöjlighet för alla de primära aktörer och intressenter som slutit upp i den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.
 • Tjänsteområden och tjänster har definierats och publicerats på webben och kan avropas via Kompetenskansliet

Sobona är ett nav inom ekosystem med relevanta aktörer som stärker den affärsmässiga samhällsnyttan. Ett konkret exempel på detta är uppbyggnaden av Kompetenskansliet där Sobona utgör själva navet, men det är organiserat på ett sätt där parterna tillsammans ansvarar för verksamheten för att gemensamt, konkret och transparent skapa nytta.

Läs mer

Om branschvalidering

Podcast: Därför behöver yrkeskunskaper valideras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsfondernas arbete kring KOM-KR

Om Kompetenskansliet

Tjänsteområden inom branschvalidering

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 22 januari, 2024 | Senast uppdaterad: 03 juni, 2024

Relaterat innehåll