Introduktionskurs i omvärldsdriven verksamhetsstyrning i samarbete med Kairos Future

Rapporten Samhällsbygge 2030 – ägarstyrning som bygger framtidskapacitet (2023) är framtagen i samarbete med Kairos Future. I den beskrivs särskilt värdet av att ägare och bolagsledning tillsammans arbetar systematiskt med omvärldsanalys. Ett sådant arbete bidrar enligt bolagen dels till mer framtidsfokus i de strategiska diskussionerna, dels till en närmare relation mellan ägarna och bolagen. 

Omvärldsdriven verksamhetsstyrning, OVS, är en beprövad verktygslåda och systematik som kraftigt förstärker ledningsgruppers möjlighet att styra sina verksamheter i en framtidssäker riktning. OVS är ett sätt att åstadkomma den framtidskapacitet som rapporten beskriver är så viktig för kommunala bolag.

OVS hjälper er organisation att

  • ta beslut som är långsiktigt hållbara
  • ha bättre resurshushållning
  • låta pengar och personal arbeta mer ändamålsenligt


Kontakta gärna Kairos Future för mer information, processtöd och utbildning kring omvärldsdriven verksamhetsstyrning.