Styrelseutbildning för kommunala bolag och bolagskoncerner i samarbete med Public Partner

En ny mandatperiod innebär ofta nya personer i nya roller. Ju bättre uppstart och introduktion de förtroendevalda får, desto bättre förutsättningar finns för ett gott samarbete, bra processer och god måluppfyllnad under hela mandatperioden.

Kick-off för styrelseledamöter - halvdag

Under en halvdag får du som styrelseledamot grundläggande kunskap kring såväl formalia som förståelse för din roll i ett kommunalt aktiebolag.

Meningen med utbildningen är att ge varje styrelseledamot goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse och i den kommunala kontexten.

Kick-off för styrelseledamöter - heldag

Under en dag får du som styrelseledamot fördjupad kunskap kring såväl formalia som förståelse för din roll i ett kommunalt aktiebolag.

Meningen med utbildningen är att ge varje styrelseledamot goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse och i den kommunala kontexten.

Utbildning samlat i bolagskoncern för alla styrelser

Vi erbjuder utbildning samlat för alla styrelser i en kommunägd bolagskoncern. Utifrån SKR:s principer för styrning av kommun- och regionägda bolag ringar vi in uppdraget som styrelseledamot i relation till ägaren, VD och bolagets uppdrag/ändamål.

Utvecklingsprogram för koncernens bolagsordföranden

Till kommuner/regioner med större bolagskoncerner/flera bolag erbjuder vi ett samlat utvecklingsprogram för samtliga bolagsordföranden. Syftet är att ge varje styrelseordförande de bästa förutsättningarna för att leva upp till sitt uppdrag, samt att göra det i den kontext som är er unika koncernstruktur och ägarstyrning.