Litteraturtips

På den här sidan kan du ta del av några relaterade litteraturtips.

Strategi är ett verb

Pontus Wadström

Världen förändras konstant, därmed även marknader. Följaktligen måste organisationer lära sig att anpassa sig snabbare till förändrade omständigheter för att bli framgångsrika. Det är avgörande att aktivt och avsiktligen utmana det rådande för att identifiera nya idéer. Genom att tillämpa lagarna om mänskligt beteende på strategiarbete och systematiskt förstärka de beteenden som har en positiv effekt på lärande och anpassning är det möjligt att ingjuta förändring i grunden av en organisation.

Den här boken ger förslag på hur organisationer kan stärka beteenden som leder till reella resultat och därigenom skapa smarta organisationer som överträffar sina konkurrenter i anpassning och beslutsamhet. Boken visa hur detta kan åstadkommas i praktiken – hur strategi måste vara förändring och hur organisationers potential kan realiseras i praktiken.

Strategi : arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten

Pontus Wadström, Svante Schriber, Robin Teigland, Matti Kaulio

Boken ger en ny och fördjupad förståelse för strategi genom att lyfta fram fem centrala aspekter – Arenan, Affären, Arbetssätten, Ansvaret och Avsikten.

Den som vill veta vad som gör organisationer framgångsrika och kunna formulera och realisera en strategi behöver förstå alla fem aspekterna och hur de hänger samman.

Författarna presenterar begrepp, teorier och modeller som har haft stort inflytande inom strategiområdet, förklarar när de är användbara – och varför de inte alltid är det. De betonar att traditionella strategiperspektiv behöver kompletteras med förändring, innovation och lärande – i hela organisationen. Fallbeskrivningar av nordiska organisationer inom olika branscher, såsom Lego, Trelleborg, Nordea och Linux, illustrerar strategins fem A i praktiken. I boken presenteras också några av fältets mest inflytelserika forskare och tänkare.

Förändring i huvudet på en strateg

Pontus Wadström

Se till att din organisations strategi präglas av förändring och att förändringar leds av strategin. Lyckas med att förändra medarbetares beteenden och realisera de nyttor förändringarna syftar till. Insikterna i den här boken är baserade på omfattande praktisk erfarenhet och akademisk forskning, och ger dig unika kunskaper som hjälper dig i ditt förändrings- och strategiarbete.