Nordiskt Valideringsforum berättar om yrkesprofiler och hur kan de användas

Anna Karin Jendert berättade hur nationella yrkesprofiler skapar grunden och hur de och validering kan bidra till att säkra kompetensförsörjningen.

I yrkesprofiler beskrivs det som individer behöver kunna. Validering säkerställer att individer kan det som behövs. För att kunna göra en validering behövs en metod och Nordiskt Valideringsforum arbetar med OCN-metoden.

- Allt började när vi träffade Conny Larsson som är projektledare på Sobona under en konferens i Uppsala. Vi började prata om enklare vägar till jobb och om vilka kunskaper som behövs. Vi var eniga i att utbildningar och platsannonser inte alltid rimmar med vad som behövs och att yrkesprofiler kan bli det gemensamma språket som många har saknat, berättar Anna Karin.

Ett regionalt projekt startade med delfinansiering av Skolverket Länk till annan webbplats.. Där började Nordiskt Valideringsforum, Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB (Borab) Länk till annan webbplats., Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats., Renova Länk till annan webbplats. och Söderhamn Nära Länk till annan webbplats. tillsammans med dåvarande branschråd KFS återvinning, nuvarande branschråd Vatten och Miljö, ta fram yrkesprofiler. Allt tog avstamp i gemensamma utmaningar inom avfallshantering och återvinning för att skapa yrkesprofilerna.

Att ta fram yrkesprofiler

Arbetsbeskrivningarna såg olika ut inom de fem bolagen. Genom workshops blev det tydligt vad individer behövde kunna och detta förädlades genom moduler och lärandebeskrivningar. Modulerna bearbetades och pusslades sen ihop till yrkesprofil.

Genom workshops blev det tydligt vad individer behövde kunna och detta förädlades genom moduler och lärandebeskrivningar.

- Sen relevanssäkrade en panel innehållet så det var rätt. Saknas någonting? Hade vi tagit i för mycket någonstans? Detta ledde till att vi skapade fyra yrkesprofiler, säger Anna Karin.

Yrkesprofiler på återvinningscentral

  • Medarbetare ÅVC.
  • Farligt avfall ÅVC.
  • Maskinförare ÅVC.
  • Sopbilschaufför.

En insikt var att yrkesprofilerna också behövde finnas på nationell nivå. Det blev också tydligt hur viktigt det var att förbereda med ett gott handledarskap på arbetsplatsen och vikten av att jobba med språkstöd.

Vidare blev det tydligt att samsyn och samverkan är svårt men oerhört viktigt och att yrkesprofilerna kan ge en struktur för det.

Till nationell nivå

Alla insikter ledde till det nationella projektet “Till ett arbete via återvinning” med stöd från Tillväxtverket Länk till annan webbplats. utifrån de lokala erfarenheterna från projektet i Gävleborg. Det här arbetet resulterade i de fem nationella yrkesprofilerna Introduktion på ÅVC, Återvinningsmedarbetare på ÅVC, Medåkare, Chaufför (miljöarbetare) och Trafikledning.

- Det gjordes en nationell relevanssäkring inom återvinning där många parter var med. Förutom nya yrkesprofiler resulterade projektet även i uppstart av lokala jobbspår, utbildning av handledare och bedömare för att testa yrkesprofilerna i verkligheten, berättar Anna Karin.

Uppstart av lokala jobbspår, utbildning av handledare och bedömare för att testa yrkesprofilerna i verkligheten.

SeQF kvalifikationer

Men hur var det med vatten och avlopp?

För vatten och avlopp innebar projektet en separat process som resulterade i fyra nya yrkesprofiler som relevanssäkrades av representanter från VA-branschen.

Arbetet är under uppstart och nu utbildas handledare, bedömare och kvalitetssäkrare. Uppstart sker hos företagen som är med i projektet, vilket innefattar lokala jobbspår, utbildning av nya medarbetare och kompetensutveckling av befintliga medarbetare för att säkerställa deras kompetens.

Yrkesprofiler används för olika syften

Yrkesprofiler kan användas för mycket, inte bara validering.

För arbetsgivare kan de förenkla rekrytering, bidra till en strukturerad introduktion och planera kompetensutveckling. Utbildare kan använda yrkesprofiler för att skapa utbildningar utifrån företagens behov och erbjuda kompletterande utbildningar.

Arbetsmarknadsaktörer kan planera och genomföra insatser och använda yrkesprofilerna som underlag för samverkan. Branscher kan använda dem som standard i upphandlingar, för att marknadsföra yrkesrollen och för att skapa en formell kvalifikation genom SeQF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofiler kan skapa samsyn hos såväl bransch, företag och individer. De kan bidra till samverkan, synliggöra vad individer behöver kunna och skapa en struktur.

Yrkesprofiler kan skapa samsyn hos såväl bransch, företag och individer.

Börja på instegsnivå

Den största vinsten med projektet är att plocka fram olika nivåer. En individ kan börja på en instegsnivå där grundläggande kompetenser behövs. Det går att göra en tydlig strukturerad introduktion och ta det vidare mot det som är ett yrkesbevis enligt branschen.

- Det svåraste är att nå ut och det kräver en insats av företagen och individerna som är med. För alla behöver själva arbeta med handledarskap och språkstöd. Men det blir snabbt tydligt hur arbetet bygger en fin intern kompetens för att kunna visa lärande på arbetsplatsen hos företagen, avslutar Anna Karin.

Så här går en valideringsprocess till:

 

Här kan du läsa mer om yrkesprofiler och validering.