Roger Mörtvik lyfte aktuella arbetsmarknadsfrågor

Vi har en utmanade situation i Sverige där många har svårt att ta plats på arbetsmarknaden och parallellt finns en stor matchningsproblematik.

Roger Mörtvik är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet Länk till annan webbplats.. Han menar att vi befinner oss i en situation där antalet arbetslösa ökar kraftigt. Men det har börjat ljusna lite, även om många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft.

- Arbetsmarknadspolitiken måste bli betydligt mer utbildningsfokuserad. Och utbildningen måste anpassas efter behov och efterfrågan på arbetsmarknaden, konstaterar Roger.

Utmaningar med en ny situation

Krisen är långvarig och djup, vilket ger en bestående arbetslöshet med individer som hamnar långt bort från arbetsmarknaden länge. En annan risk är att kompetensen saknas när konjunkturen vänder. Utmaningen är inte att kompetensen saknas för nuvarande jobb; vi riskerar en situation där nya jobb utvecklas med nya kunskapskrav.

Utbildning, kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen är avgörande för hur vi tar oss ur krisen.

- Därför måste vi satsa på utbildning, säger Roger.

Därför måste vi satsa på utbildning.

Arbetsmarknadspolitikens roll är att se till att arbetsmarknaden fungerar smidigt. Den ska smörja arbetsmarknaden så flödet och matchningen fungerar bra. I det här arbetet är Arbetsförmedlingen central. Därför föreslår arbetsmarknadsdepartementet kraftigt ökade insatser till dem, vilket handlar om 20 miljarder inom de närmaste åren.

Nästa år får arbetsmarknadsutbildningar 770 miljoner i tillskott, men det är inte tillräckligt. Betydligt fler individer än de som är arbetslösa behöver också utbilda sig i det reguljära systemet. Därför är det möjligt att studera med aktivitetsstöd för att läsa kurser och kortare utbildningar.

Nästa år får arbetsmarknadsutbildningar 770 miljoner i tillskott, men det är inte tillräckligt.

Tio tusentals nya utbildningsplatser

- Vi har skjutit till tio tusentals nya utbildningsplatser till högskola och YH-utbildningar så fler kan plugga och studera. Jag vill uppmana alla att passa på! Studera om du har blivit permitterad eller uppsagd, säger Roger.

Om vi inte klarar att höja kompetensen riskerar vi en situation där arbetsmarknaden vänder väldigt långsamt efter krisen. Vi har erfarenhet av det från tidigare kriser, som till exempel krisen på 1990-talet. Då bäddade utbildningsinsatser för att vi var rustade för IT-utvecklingen som kom senare.

Ingen vet hur lång krisen kommer vara. Men utveckling, lärande och kompetensutveckling är avgörande för att vända den.

Ingen vet hur lång krisen kommer vara. Men utveckling, lärande och kompetensutveckling är avgörande för att vända den.

Validering kommer också vara viktigt för de som redan befinner sig på arbetsmarknaden. För det är ett smidigt sätt att hantera omställningen när det handlar om sådant som inte passar in per automatik.

Valideringsdelegationens uppdrag

Valideringsdelegationen 2015–2019 Länk till annan webbplats. har haft i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Förslag som bland annat har lyfts fram är en gemensam definition för validering Länk till annan webbplats..

Validering ska definieras som en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en individ besitter, oberoende av hur det förvärvats.

Annika Wallenskog från SKR föreläser på Valideringskonferensen 2020

Vi står inför en axellerande strukturomvandling. Roger ser två typer av förändringar framför sig:

1. Även jobb som inte förändrar sitt innehåll kommer förändra utbildningskraven. Arbetsgivare kanske ställer högre krav även för existerande jobb. Vi befinner oss i startgroparna för en stor digital revolution som inte har satt igång helt. Digitala system och AI kommer ersätta mycket och krisen kommer skynda på utvecklingen.

2. Det blir förändrade beteendemönster hos människor. Fler och fler kommer konsumera mer på distans och e-handeln kommer öka. Mycket kommer behöva digitaliseras ännu mer. Den allvarligaste risken är att vi får en komptensförskjutning. För de som redan är långt från arbetsmarken hamnar ännu längre bort. Det är viktigt att dessa individer får möjlighet till validering och kompetensutveckling. Och nu är det bästa tillfället att göra det här.

Det blir förändrade beteendemönster hos människor.

Vem ska jobba med de här frågorna?

- Det är en bra fråga. Jag kan inte ge ett bra svar. Jag har noterat att det finns ett problem i att det inte är glasklart var ansvaret för kompetensförsörjningen finns. Kommunerna har det i vissa delar men också myndigheter och regioner. Jag tror att vi från regeringens sida kommer behöva bli tydligare i var ansvaret för kompetensförsörjningen finns, säger Roger.

Det ska gå att läsa något nytt för att yrkesväxla. Det livslånga lärandet ska finnas i vuxen ålder.

Dessutom ska det gå att bredda och överbrygga. Det kommer bli ett större fokus på utbildningar som är yrkes- och arbetsmarknadsfokuserade och mindre fokus på att läsa en utbildning bara för att det är kul.

- Det livslånga lärandet kommer var mer i centrum framöver, konstaterar Roger.

Det livslånga lärandet kommer var mer i centrum framöver.

Nya regler och en ny infrastruktur kommer bli nödvändiga. Och de är redan på gång. Det kommer även gå att låna pengar för att finansiera studier senare i livet.