De kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning

Mats Rostö och Elisabeth Carle diskuterade kring de kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning.

I dag arbetar omkring 7 000 medarbetarna med frågor inom kompetensförsörjning i det stora och det lilla. De kommunala bolagen har en viktig roll för kompetensförsörjningen utifrån deras samhällsuppdrag.

- När det gäller Nacka stad är det en föränderlig tid när vi går från samhälle till stad, berättar Elisabeth.

Nacka stad har drygt 100 000 invånare nu. 2030 kommer de ha 130 000 och därför måste det byggas bostäder och arbetsplatser. Men hur ska de lösa uppdraget utifrån förutsättningarna?

Skapa flera vägar in i branschen och till yrkena.

Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet.

/Mats Rostö

Det finns många möjligheter att bredda rekryteringsbasen. Det finns individer som står långt från arbetsmarknaden. Det är viktigt att förändra såväl arbetssätt som attityder för att öka attraktionskraft och bli bättre på att kommunicera.

- Vi måste förklara bättre vad vi gör med kommunerna och samhällsbygget som vi har framför oss. Där tror jag att digitalisering är något som vi måste dra nytta av, säger Mats.

Vad görs?

Det sker branschsamarbeten och utveckling tillsammans med Sobona. Det arbetas lokalt, regionalt och nationellt med Arbetsförmedlingen.

Handledare utbildas. På Nacka vatten och avfall har de som mål att tio procent ska bli utbildade handledare och de ligger däromkring i dag.

- Och vi ser att utbildade bedömare är nyckeln till validering, säger Mats.

Utbildade bedömare är nyckeln till validering.

Hur ska vi utveckla förmågan att var en lärande organisation?

Handledare ska introducera nya medarbetare och arbeta efter praktikprogram. Nacka vatten och avfall har släppt lös handledarna så de får utveckla handledarskapet, för det finns mycket kompetens och vilja.

- Vi tar emot praktikanter för att träna på att lära ut. Vi har en praktikant som pratar engelska och som tränar på att prata svenska. Vi får träna på engelska under jobbet och under fikastunderna pratar vi svenska med henne. Detta är ett otroligt bra sätt för att utveckla språket och få in individer i verksamheten, menar Mats.

Vi tar emot praktikanter för att träna på att lära ut.

Annika Wallenskog från SKR föreläser på Valideringskonferensen 2020

Elisabeth menar att det gäller att hålla i och hålla ut för styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Nacka stads vision är öppenhet och mångfald, vilket är en stark drivkraft. De inkluderar alla Nacka-bor för en stark och balanserad tillväxt.

Satsning på utvecklingsakademi

I december går Nacka stad ut med ett upprop kring att de satsar på en egen utvecklingsakademi för att rekrytera nya medarbetare. Visionen är att de ska få ett starkare genomslag i längden för öppenhet och mångfald.

- Detta görs med världens första intervjurobot Tengai och den långsiktiga ambitionen är att skapa fler vägar in i kommunen, berättar Elisabeth.

Den långsiktiga ambitionen är att skapa fler vägar in i kommunen.

Annika Wallenskog från SKR föreläser på Valideringskonferensen 2020

Nacka stad räknar med ett 70-tal ansökningar. Tengai hjälper till med rekrytering utan mänskliga fördomar och brister. Roboten är framtagen för att ställa objektiva frågor och värdera dem objektivt.

- Det är också viktigt att sätta mål. Vi vill öka andelen utrikesfödda till drygt 25 procent inom Nacka stad, säger Elisabeth.

Här kan du läsa mer om Vattenuppropet. Länk till annan webbplats.

Se gärna filmen Vattenuppropet och Yrkesprofiler inom VA. Länk till annan webbplats.