Utbilda och språkutveckla genom samarbete i lokala jobbspår

Ett lokalt jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen där utbildning, praktik och SFI skräddarsys.

Mats Ljungkvist, lärare ABF Vux Länk till annan webbplats. och Anders Johansson, arbetsmarknad och vuxenutbildning från Göteborgs stad Länk till annan webbplats. berättade lokala jobbspår i Göteborgs stad.

- Allt började med att Renova behövde anställa chaufförer. Vi valde att gå den svåra vägen och jobba med “spår-två:or” Länk till annan webbplats. som är individer som är svåra att få ut i lokala jobbspår. Under resans gång kom Sobona in i bilden, berättar Anders.

Brygga mellan praktik, arbete och teori

Renovas första lokala jobbspår startades 2019. När Mats och Anders såg yrkesprofilerna med tillhörande moduler insåg de att en brygga kunde skapas mellan praktik, arbete och teori. I detta fallet handlade det om att arbeta med teman under SFI och yrkessvenska.

- Jag hoppade på detta eftersom kopplingen mellan språkutveckling och arbete är genialisk. Språket utvecklas i arbete tillsammans med teoretiska studier. Dessutom underlättar det att målsättningen är tydlig; vi ska göra deltagaren anställningsbar inom återvinningsbranschen, berättar Mats.

Kopplingen mellan språkutveckling och arbete är genialisk.

Yrkesprofiler och moduler

I yrkesprofilen för chaufförer finns till exempel modulen “anställd i Sverige”. Men vad betyder det? Och vad är ett anställningsavtal?

- I teorin kan vi göra det här praktiskt. Vi tittar på ett riktigt anställningsavtal från ett grammatiskt och tematiskt perspektiv. Det blir tydligt eftersom det har en direkt koppling till deltagarens vardag, menar Mats.

Dessutom går de igenom grunder i avfallshantering som är direkt kopplad till att göra deltagaren anställningsbar inom återvinningsbranschen. Då använder de innehållet i modulen tematiskt så deltagaren kan lära sig vad avfallstrappan är.

- Dessutom är själva definitionen av avfall pedagogiskt i sig. Det betyder “det som blir kvar när vi har använt det vi behöver”, konstaterar Mats.

Hur får du in det i undervisningen?

- Om vi jobbar med grunder i avfallshantering och det rör sortering kan vi bygga upp en återvinningscentral i klassrummet. Vi kan skapa små containrar där deltagarna får sortera avfall. Vi jobbar med språket som behövs för att lösa uppgifterna och bryter ner det i både grammatik och ordföljd. SFI innehåller tala, skriva, läsa och höra. Vi väver in allt detta i olika teman, berättar Mats.

Bygga upp en återvinningscentral i klassrummet.

Det är en bit kvar i det lokala jobbspåret för Renova där deltagarna ska ta b-körkort och sen c-körkort.

- Men vi på Göteborgs stad ger dem inte b-körkortet; det får inte en kommun ge. Det får deltagarna ta själva och betala med lön eller CSN, flikar Anders in.

Många av deltagarna har väldigt lite erfarenhet av trafikkultur och för att kunna skickas iväg till en körskola måste de komma upp på en språklig nivå så de kan ta emot direktiv.

Därför byggde Mats upp en bilbana där deltagarna kunde öva på att ta emot instruktioner som “ta höger i nästa avfart”. Yrkesprofilerna och modulerna hjälper till att placera språket mitt i verksamheten.

Därför byggde Mats upp en bilbana där deltagarna kunde öva på att ta emot instruktioner.

SeQF kvalifikationer

SFI, yrkessvenska, Yrkesvux, c-körkortsutbildningen och yrkesprofilen vävs ihop för att skapa ett sammanhang och en helhet. Som ett resultat lär sig deltagarna mer svenska. Det finns en undersökning som heter “Välkommen till framtiden” som visar att fler blir klara med SFI genom det här upplägget än de som bara läser SFI.

- Det handlar om att vi gör språkutveckling på riktigt. Deltagaren får en konkret förståelse för vad hen behöver kunna för att få sitt första riktiga jobb, säger Mats.

- Ja, det är på riktigt och det känner deltagarna. Upplägget stärker deras tilltro till den egna förmågan, menar Anders.

Hur kan ni ta de lokala jobbspåren till 3.0?

- Om jag får önska fritt vill jag att arbete och praktik får ett större utrymme, kanske 50/50 arbete och skola. Nu ligger tonvikten på skolan, säger Mats.

Om jag får önska fritt vill jag att arbete och praktik får ett större utrymme.

Språkutveckling går snabbare när den sker i verkligheten. När individen kan koppla ihop riktigt arbete med yrkessvenska och SFI kommer ofta goda resultat och nöjda deltagare.

- Flertalet har fått jobb. Alla hamnar inte på Renova, utan kanske på DHL. Men de har fått en möjlighet till sitt första jobb genom det lokala jobbspåret på Renova, avslutar Anders.

Läs gärna caset om att praktik är bron mellan SFI och spårkutveckling på arbetsplatsen.