Lärdomar från projektet “Till ett arbete via återvinning”

Conny Larsson, Anders Lundberg, Sofia Westergaard och Irene Hedlund diskuterade lärdomar och insikter från projektet.

Irene Hedlund berättade att Hemab är ett kommunalägt bolag i Härnösand med 140 medarbetare. Just nu har de inga stora utmaningar inom kompetensförsörjning, men de kommer komma framöver. Därför måste Hemab förbereda sig. Läs caset om att Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser.

Det handlar om att medarbetarna ska kunna synliggöra sin kompetens och få ett intyg samt en väg ut på arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att utveckla ett långsiktigt arbete för att skapa en breddad rekrytering som speglar samhället.

Utveckla ett långsiktigt arbete för att skapa en breddad rekrytering som speglar samhället.

Hemab är med i Energiuppropet Länk till annan webbplats..

Renova jobbar strategiskt med kompetensförsörjning

Renova har en uttalad strategi att jobba strategiskt och långsiktigt med frågor inom kompetensförsörjning. Sofia Westergaard menar att Sobona rustar medlemsföretagen så de kan jobba med breddad rekrytering.

- Vi gick med i Återvinningsuppropet och det var ett statement från ledningen. Vi skulle börja i det lilla och ta emot en praktikant, berättar Sofia.

En praktikant blev två som blev ännu fler. För att ta emot praktikanter behövde Renova ett bra och medvetet handledarskap. Därför har de utbildat närmre 300 medarbetare till handledare. Renova lärde sig snabbt att handledarskap och introduktion kräver både tid och struktur.

- Men vi har verkligen fått fina exempel på att handledarskapet är ett möte mellan människor, säger Sofia.

Fina exempel på att handledarskapet är ett möte mellan människor.

Det är en utmaning kring att rekrytera chaufförer. Under 2018 genomförde Renova en rekryteringsutbildning tillsammans med Arbetsförmedlingen. Efter detta gjordes en utvärdering av insatsen. Det blev tydligt att man behövde fortsätta fokusera på lärandet på arbetsplatsen, men behöver chaufförerna kunna?

Det visade sig att arbetet med de nationella yrkesprofilerna passade in som handen i handsken. För genom yrkesprofilerna kunde de sätta fingret på kompetensbehovet och vad man behöver kunna som chaufför. Detta blev startskottet för Renovas medverkan i projektet “Till ett arbete via återvinning”.

Hur är det med språkutveckling på arbetsplatsen?

- Under 2020 har vi ägnat tid åt att lära oss mer om språkutveckling och språk som kompetens. Vi har identifierat vilken svenska som vi behöver på Renova, berättar Sofia.

Vi har identifierat vilken svenska som vi behöver på Renova.

Renova har skapat språkprofiler per befattning för att bli ännu bättre och för att ställa lagom höga krav på kunskaperna i svenska. De identifierar behov av språkutveckling hos befintliga medarbetare och gör ett språklyft som blir ett lyft för hela människan, inte bara för språket.

Allt hänger ihop från praktikplatser och språkutveckling till lärande på arbetsplatsen och handledarskap. Det arbetsplatsförlagda lärandet är det gemensamma språket.

Men hur började projektet?

- Allt började som ett regionalt pilotprojekt med fem referensbolag som nu har vuxit till ett nationellt projekt med över 20 referensbolag. Eftersom många bolag inom återvinning och avfallshantering även har verksamhet inom vatten och avlopp, inkluderar projektet numera även VA-branschen, berättar Conny Larsson.

Sobona kan hjälpa till genom att bland annat öppna dörrar till Arbetsförmedlingen. Conny påpekar att det här inte är ett projekt utan ett långsiktigt arbete.

Conny påpekar att det här inte är ett projekt utan ett långsiktigt arbete.

Vad krävs för att komma igång?

Anders Lundberg berättade att det är grundläggande med stöd från ledningen för frågor om såväl kompetensförsörjning som kvalitetssäkring.

Vidare är det viktigt att avsätta tid för internt handledarskap och att deltagarna ska vara i en lärande miljö. Det behöver också finnas utbildade OCN-bedömare.

Hur pratar ni om dessa frågor på en nationell nivå?

- Inom Avfall Sveriges Länk till annan webbplats. styrelse pratar vi mer och mer om detta. Det är verkligen en fråga som är på uppgång. Och det är viktigt att styrelsen intresserar sig för frågorna, säger Irene.

- Det är en utmaning att förändra ett invant arbetssätt. En förändring måste förankras noga och det kräver en ansträngning. Men det ger mycket när man gör verkstad av det, menar Anders.

- Det är unikt att vi har öppnat upp dörrarna för fler att komma in i en bransch så snabbt. Detta måste göras i större omfattning. Renova har öppnat dörren och vi kommer se fler individer som Hassan Länk till annan webbplats. framöver, konstaterar Conny.

Det är unikt att vi har öppnat upp dörrarna för fler att komma in i en bransch så snabbt.

SeQF kvalifikationer