Kompetensförsörjnings-arbete och kommunala styrkor i Västernorrland

Johan Vinther vid Region Västernorrland berättar om hur fyra steg har utvecklats för att skapa strukturer för kompetensförsörjningen.

Stegen var:

 1. Analys och kunskapsbyggande.
 2. Visa kommuner på goda exempel.
 3. Öka inspiration och närvaro.
 4. Bygga strukturer.

De började analysera hur den regionala befolkningen såg ut och gick vidare till goda exempel. De tillhandahöll en utbildningsdatabas för alla som ville ta del av den för att hålla den aktuell.

De påbörjade ett nationellt, regionalt och lokalt projekt som hette “Målbild måltid Länk till annan webbplats.”, vilket var det första projektet inom validering. Med i projektet var Sollefteå kommun, UHR besöksnäringens yrkesnämnd, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland.

Projektet handlade om att kompetensförsörja måltidssektorn med kompetenta och utbilda medarbetare. Det skulle möjliggöra validering så det blev ett beprövat och naturligt verktyg för kompetensförsörjning.

Kompetensförsörja måltidssektorn med kompetenta och utbilda medarbetare.

Vidare skulle regionala roller inom validering identifieras och stärkas. Slutligen skulle projektet sätta grunden för regionala valideringsstrukturer.

- Efter ett halvår kunde vi validera de första kockarna och projektet kostade bara 10 000 kr, berättar Johan.

Yrkeshögskolan är en av de starkaste nyckelkompetenserna för kompetensförsörjning. Men många kommuner har haft svårt att fylla sina platser, vilket inneburit att de lämnat tillbaka stadsbidrag. Region Västernorrland gjorde riktad information till kommunerna och i dag fyller de alla utbildningar och det är gott om ansökanden.

Analysdatabasen resulterade i konkreta faktablad för:

 • Gymnasieskolan.
 • Yrkeshögskolan.
 • Folkuniversitet.
 • Offentliga och privata behovsbilder och demografi.

- Vi lade till en faktaruta med ”Visste du att?”. Den skulle bidra till att skapa en regional och kommunal stärkt självkänsla. Det var viktigt att inspirera och vara nära i arbetet, menar Roger.

Skapa en regional och kommunal stärkt självkänsla.

En allmän yrkeskurs utvecklades för lärarassistenter. 2020 gick de första lärarassistenterna ut och nu kan fler söka vidare och börja arbete. Framöver blir fokus på vårdutbildningar för att tillmötesgå det som kommunerna behöver mest hjälp med nu. Detta kommer ske via ett etablerat samarbete med Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats..

Annika Wallenskog från SKR föreläser på Valideringskonferensen 2020

Strategiska kommunala dialoger har varit en framgångsfaktor. Region Västernorrland har besökt till varje kommun och fokuserat på nuläget. De har analyserat demografin och undersökt var socialbidragstagare finns, vilka lösningar de kan utveckla, vilka bristyrken som finns, frågor kring integration och etableringar med mera.

Strukturbyggandet handlar om ett Västernorrland med handlingskraft, livskraft och naturkraft. Vidare har de utvecklat en analysgrupp för Västernorrland. Framtidsvalet 2.0 ska skapa en större möjlighet och medvetenhet. Teknikbussar och vårdbussar har anordnats. De försöker vara kvar i skolorna och stärka syokonsulenterna och låta företagarna komma till tals.

Framtidsvalet 2.0 ska skapa en större möjlighet och medvetenhet.

Valideringsnätverket i Västernorrland

Kommunerna hade svårt att se vad validering kunde ge dem. Därför bjöd Region Västernorrland in kommunerna och andra centrala aktörer till att delta i skapandet av ett nätverk inom validering.

Nätverket är till för att utveckla och systematisera validering och skapa en arena för samverkan med regionen för att stärka metoden som ett kompetensförsörjningsverktyg i kommunerna och regionalt. I dag är samtliga kommuner i Västernorrland med.

Rogers tre råd till andra:

 1. Använd goda exempel och skapa närvaro.
 2. Tänk på hanterbarhet och kostnadseffektivitet. Du bygger inte Rom på en dag. Påvisa vinsterna med validering.
 3. Jobba med centrala modeller. Boss-projektet (Branschvalidering – operativ och strategisk samverkan) Länk till annan webbplats. är ett bra nätverk.