Per Nordenstam inleder och ramar in Valideringskonferensen 2020

Temat för dagen var “gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar”. Det är tydligt att inkluderande kompetensförsörjning blir allt viktigare.

- Vi bygger allt tillsammans utifrån företagens behov, initiativ och vilja att utvecklas, säger Per.

Kompetensförsörjning är en kritisk fråga som måste hanteras. Dessutom måste lärandet på arbetsplatsen tydliggöras och lyftas mer. Det kommer ständigt många nya yrken och förändringar; vi måste hitta sätt som tydliggör förväntningar och arbetsuppgifter.

Det här arbetet började som ett projekt för socialt ansvarstagande men har blivit en integrerad del i företagens kompetensförsörjningsarbete.

Sobona erbjuder startklara paket med konkreta verktyg för den som vill komma i gång med arbetet. Detta är en långsiktig utvecklingsinsats som Sobona kommer fortsätta utveckla framöver.

Vad är svårast med validering?

- Det kräver engagemang från ledningen. Det är viktigt att vara långsiktig i arbetet. Och det är ingen quick fix. Validering kräver en del men vi dukar upp ett praktiskt och kvalitetssäkrat à la carte-bord för den som vill börja med validering. Dessutom finns det branschkollegor att ringa till och fråga vilka trösklar man ska ta sig över, berättar Per.

Validering byggs från grunden utifrån företagens faktiska verksamhet och behov. Det byggs in i affärsmodellen och i kulturen. Därför känner många att det är på riktigt.

Validering byggs från grunden utifrån företagens faktiska verksamhet och behov. Det byggs in i affärsmodellen och i kulturen.

Större förändringar tar tid. Tidigare har universitet och högskolor nästan haft monopol på att lära ut. Men nu är det tydligt att lärande på arbetsplatsen är allt viktigare och att detta sker ständigt.