Lokalt jobbspår för drifttekniker inom värme i Stockholm

Det lokala jobbspåret för drifttekniker i Stockholm förbereder och utbildar nyanlända arbetssökande för att komma ut i praktik och sedan få jobb.

Det lokala jobbspåret är ett samverkansprojekt mellan energibranschen, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Stockholms stad Länk till annan webbplats.. Det förbereder och utbildar nyanlända arbetssökande med teknikintresse för att komma ut i praktik och få jobb.

– Vi har en stor kompetensbrist i branschen. Samtidigt finns det många arbetssökande som vill in i branschen men som saknar formell kompetens. Många av dessa är nyanlända. Vi vill bygga upp något som är strategiskt och långsiktigt. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Stockholms stads arbetsgivarenhet gör att jobbspåret vilar på en stadig grund, förklarar Elin.

Jobbspår för drifttekniker inom värme

Ett medlemsföretag initierade att göra någonting tillsammans. Detta ledde till att Energiföretagen hittade fyra företag som ville utveckla ett jobbspår för drifttekniker inom värme.

- Jobbspåret utgår från den framtagna yrkesprofilen. Sen har varje arbetsgivare stämt av de olika modulerna med sitt faktiska behov, vilket gör att det kan se olika ut på de olika företagen. I något fall har de även byggt på med en del kurser, berättar Elin.

I något fall har de även byggt på med en del kurser.

Det lokala jobbspåret befinner sig just nu i steg två. Där intervjuar arbetsgivarna kandidater och gör urval. Sen följer några utbildningsmånader med fokus på yrkessvenska och tid för att ta körkort. Ingången är en sex månaders tidsbegränsad anställning, med upplärning enligt valideringsprocessen.

– Efter visstidsanställningen kommer det slutliga steget, som blir en fast anställning i företaget om matchningen varit lyckad. Annars finns det nya möjligheter i branschen, med validerad, och kanske ny kompetens, säger Elin.

Norrenergi vill attrahera kompetens för framtiden

Norrenergi tog fram en strategisk kompetensförsörjningsplan under förra året. De ville möta behovet och se hur de skulle kunna jobba för att attrahera kompetens i framtiden.

– Vi definierade hur vi ska jobba för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och till slut även avveckla medarbetare på ett bra sätt. Vi utgår från våra ledord ”Vi kan, vi vill, vi bryr oss”. Vi är värderingsstyrda och vill vara en bra arbetsplats men också ta samhällsansvar. Vi vill göra vad vi kan för att människor som står utanför ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Om vi kan bidra; ska vi vara, säger Julia.

Vi är värderingsstyrda och vill vara en bra arbetsplats men också ta samhällsansvar.

Detta har lett till olika förändringar i företaget. Det finns till exempel en nyinrättad tjänst som ambulerande drifttekniker som är riktad till medarbetare som kommer direkt från gymnasiet och får lära sig jobbet på plats. De har också satsat på handledare och ökat kraven där.

En viktig del i arbetet med jobbspåret har varit att ta fram hur det ska gå till. Det handlar om internt arbete med att utveckla engagemang och förståelse för vinsten på sikt, men också om att bjuda in till studiebesök, vilka har genomförts digitalt med anledning av covid-19.

Det handlar om internt arbete med att utveckla engagemang och förståelse för vinsten på sikt, men också om att bjuda in till studiebesök.

– Vi behövde vara kreativa. Nu har vi gjort ett urval och nästa vecka ska vi träffa och lära känna deltagarna i jobbspåret. Förhoppningsvis har vi också bidragit till en modell som kan anpassas till andra delar, andra företag och andraplatser i landet. För vi har ett gemensamt ansvar att öka inflödet av individer. Och det är en strategisk fråga på ledningsgruppsnivå, avslutar Julia.

Läs gärna mer:

Välutbildade nyanlända - en tillgång för energibranschen Länk till annan webbplats.