Läromedlet Energisvenska för utländska energiexperter

Energiföretagen Sverige, LYS Förlag och medlemsföretag tagit fram läromedlet Energisvenska som riktar sig till utländska energiexperter.

Läromedlet Energisvenska togs fram i nära samarbete med några av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Erik, som också är adjunkt vid Umeå universitet, var ute på arbetsplatser och ”skuggade” specifika yrkesgrupper för att identifiera hur de pratar och vilka ord som används.

Arbetsplatsspråket är det svåra

Emil menar att yrkesspråket inte är det svåra, utan arbetsplatsspråket innehåller de riktiga svårigheterna. Många kanske tänker att det är facktermer som behövs, men det stämmer inte för du kan möta andra i jobbet, som inte talar fackspråk.

Arbetsplatsspråket innehåller de riktiga svårigheterna.

– Ett exempel är hur du beskriver händelseförlopp. I kontakten med en kund är det viktigt att förstå skillnaden mellan “vi har strömlöst sen en vecka” och “det var strömlöst för en vecka sedan”. Likaså behöver du veta att ”säkring” är samma sak som en propp för allmänheten och att en ”kabel” helt plötsligt kan kallas för sladd. Det vet vi som redan kan svenska, säger Erik. 

Sofi ger ett generellt tips till handledare

– Substantiv kan vara svåra att uttala, men det är inte svårt att förstå vad de betyder. Däremot kan det vara svårt att förstå vad chefen menar när hen säger: “Jag hör vad ni säger och jag tar det med mig”. Vad betyder det?

Energisvenska hjälper både praktikant och handledare att förstå kulturskillnader. Det är alltid en utmaning att förstå vad som gäller när du kommer till en ny arbetsplats. Men som svenskfödd har du med dig en viss kunskap om vad som bör vara rätt och kan ganska snabbt flyta in i kulturen.

Energisvenska hjälper både praktikant och handledare att förstå kulturskillnader.

För en utlandsfödd kan det vara mycket svårare att förstå vad som förväntas av hen på arbetsplatsen. Om jag kommer från en kultur där jag ses som flitig och pålitlig när jag jobbar på utan paus kanske jag låter bli att delta i fikapausen, utan att förstå att jag kan uppfattas som osocial och knepig.

Detta skiljer sig mellan olika kulturer och på arbetsplatsen kan den som är ny behöva hjälp med att se vad som förväntas.

Uppföljande läromedel ”Ta kontakt”

Läromedlet Energisvenska får en uppföljare vid årsskiftet 2020/2021, arbetsmaterialet “Ta kontakt”. Det lyfter kulturskillnader och ger stöd till hur man kan prata om detta.

Det riktar sig inte bara till den som är ny, utan även till handledare. Det går också bra att använda materialet tillsammans för att förstå och överbrygga skillnader.

Använda materialet tillsammans för att förstå och överbrygga skillnader.

– Var tydlig och prata om oskrivna regler, annars kan det bli jättesvårt. Vänd gärna på perspektivet. Om du skulle börja på ett nytt jobb i Sydkorea i morgon, skulle du då ha en aning om hur du ska göra ett gott intryck på arbetsplatsen? Tänk på att det som ni har gemensamt är att alla vill att det ska gå bra, konstaterar Sofi.