Företag i energibranschen kan lära säkerhet av och med varandra

Ta del av perspektiv på säkerhetsfrågor, både utifrån hur Mölndal Energi arbetar med säkerheten och utifrån ett branschperspektiv.

–2017 gjorde vi en heltäckande säkerhetsanalys med hjälp av en extern leverantör på Mölndal Energi. Det var inte lätt och ganska nytt i branschen. Jag som vd var med mycket i arbetet då men nu har jag delegerat ansvaret i organisationen. Sen 2020 har vi en egen säkerhetschef som arbetar 50/50 med säkerhets- och IT-frågor, berättar Christian.

Börja med till exempel digitalisering

Han betonar att en bra början är att plocka de lågt hängande frukterna först. Det kan till exempel handla om digitalisering som i huvudsak är av godo men som behöver mötas med säkerhetsåtgärder. Det får inte bli en säkerhetsrisk. Många av de känsliga delarna är kopplade till elnät, inte bara fysiskt utan även styrning och dokumentation.

Många av de känsliga delarna är kopplade till elnät, inte bara fysiskt utan även styrning och dokumentation.

– Den enskilt viktigaste åtgärden är multifaktorautentisering, vilket inte är svårt att införa. Om alla hade detta skulle majoriteten av alla ärenden kunna undvikas. Jag tror att branschen behöver bättre forum för att utbyta erfarenheter kring informationssäkerhet och säkerhetsskydd, så misstag kan undvikas. För ensam är inte stark; vi behöver göra detta tillsammans, menar Christian.