Strategisk kompetensförsörjning säkrar företagets framtid

Den 27 oktober bjöd Energiföretagen Sverige tillsammans med Sobona och EFA in till en digital konferens om strategisk kompetensförsörjning.

Konferensen fokuserade på språkutveckling på arbetsplatsen, validering av kompetens och snabbspår för nyanlända samt vikten av säkerhet i samband med HR och rekrytering.

Energibranschen har ett stort behov av att rekrytera ny kompetens. Det handlar dels om att ersätta medarbetare som går i pension; dels om att få i nya kompetenser för att möta digitalisering och kunders förväntningar.

Energibranschen har ett stort behov av att rekrytera ny kompetens.

I dag är det en övervikt av män inom energibranschen. Men inom administration och kundtjänst är kvinnor överrepresenterade. Dessa yrkesgrupper kommer dock automatiseras framöver, vilket innebär att antalet anställda kommer minska.

För att arbeta inkluderande, öka mångfalden och få en bred rekryteringsbas behöver branschen och företagen attrahera fler unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.