Jobbsprånget – praktikprogram för nyanlända akademiker

Jobbsprånget är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker, som ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Nina Rudbeck, Head of Client Relations på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Länk till annan webbplats. berättade att Jobbsprånget har funnits sedan 2016 och tillsatt 960 praktikplatser. Förutom att ta tillvara på kompetensen hos välutbildade nyanlända ska det bidra till att skynda på integrationen i samhället.

Skillnaden mellan Jobbspåret och Jobbsprånget är att det sistnämnda inriktar sig på akademiker som erbjuds en strukturerad praktikperiod. Många av dem har sökt hundratals jobb, utan att ens ha blivit kallade till intervju.

– Samtidigt finns det arbetsgivare som har svårt att hitta kompetens. Genom praktiken inom Jobbsprånget får majoriteten av praktikanterna så småningom en anställning. Antingen på företaget där de praktiserat eller på ett annat företag, berättar Nina.

Genom praktiken inom Jobbsprånget får majoriteten av praktikanterna så småningom en anställning.

Hittills har det funnits fler praktikanter än praktikplatser. Därför uppmanar Nina alla arbetsgivare att fundera över vilka resurser företaget behöver.

Det är kostnadsfritt att delta i Jobbspåret och deltagarens ersättning hanteras av Arbetsförmedlingen. Det passar för företag som har behov av akademisk kompetens och som vill förena affärsnytta med samhällsnytta genom att synliggöra nyanländas kompetens och erfarenheter.

Praktik på engelska sänker tröskeln

– Jobbsprånget vill sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Därför kräver vi inte svenska, utan praktiken kan ske på engelska. Men fikapauserna ska vara på svenska. Sänk ambitionsnivån till att börja med, så praktiken verkligen blir av, men höj nivån på uppgifterna allt eftersom, konstaterade Nina.

Jobbsprånget vill sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Jobbsprånget erbjuder handledarworkshops och guider för både mentorer och praktikanter. All formalia sköts inom Jobbsprånget med utbetalning av ersättning och försäkring via Arbetsförmedlingen. Eftersom praktikanterna är så pass självgående lägger en handledare cirka en till två timmar i veckan på sitt uppdrag, enligt Nina.

Gävle Energi berättar hur Jobbsprånget fungerade i praktiken hos dem. Länk till annan webbplats.