Luleå Energi öppnar nya dörrar genom inkluderande kompetensförsörjning

Luleå Energis arbete med examensarbeten, traineetjänster och praktikplatser har skapat nya vägar för att knyta framtidens medarbetare till företaget.

Linn Wallo är HR-strateg på Luleå Energi. Inom koncernen finns cirka 200 medarbetare och de har tagit emot praktikanter under flera år. Luleå Energi har valt att tala om chanser, i stället för tjänster.

Luleå Energi har valt att tala om chanser, i stället för tjänster.

– Med breddad rekrytering når vi fler. Några stannar, andra går vidare, konstaterar Linn, som jobbat med praktik under många år.

Det innefattar både praktikanter och exempelvis prao-elever. Men hon menar att de behöver jobba på samma sätt med andra nyanställda, som till exempel nyutexaminerade.

– Alla kommer nya och behöver hjälp att veta vad som gäller på vår arbetsplats. Hos oss jobbar vi tydligt med ”onboarding”. Det betyder till exempel att det är viktigt att hälsa. Vi förklarar det genom att berätta att här säger vi hej till varandra, berättar Linn.

Språket är nyckeln in

De som kommer till Luleå Energi kan komma från olika håll men hamnar på samma plats. De har olika erfarenheter och kunskaper. Likabehandling är grunden. Alla ska mötas på samma sätt, oavsett språk, funktionshinder eller andra förutsättningar.

Likabehandling är grunden.

– Språket må vara nyckeln in, men det finns fler dörrar i korridoren. Språket är bara början. Men det kan ingen klara helt själv; det gäller att se hur organisationen kan bygga en stöttande kultur. Ta reda på vilka hjälpmedel finns och använd dem, konstaterar Linn.

Se var och ens fulla potential

Ta reda på mer om praktikantens specifika kompetenser och kunskaper. Någon kanske inte pratar så mycket svenska, men pratar flera andra språk?

Ett tips är att fråga vid referenstagning. Vad tror du personen behöver för att nå sin fulla potential?

– Kompetenstrappan är lång och vi är alla varandras ledstänger. Frågan är vilka forum som vi behöver som kan stödja utbytet? Jag har naturligtvis nytta av min HR-vana, men kan också ta hjälp av andra kolleger, eller Energiföretagen och Sobona, som utvecklar fantastiska verktyg som vi kan använda, menar Linn.

Kompetenstrappan är lång och vi är alla varandras ledstänger.

­­­– Det tar en hel by att uppfostra ett barn. Det tar en hel arbetsplats att få nya människor att växa och känna sig välkomna. Och vi behöver människor för att nå vår vision, att vara navet i energiomställningen, avslutar Linn. ­­­­

Se filmen “Dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar” från Luleå Energi Länk till annan webbplats..