Kompetensförsörjning och säkerhet – vad bör och ska vi tänka på?

Den som rekryterar nya medarbetare behöver veta vad som gäller kring säkerhetsaspekter. Hur ska vi tänka ur ett HR- och rekryteringsperspektiv?

Johan Karlström är Säkerhetsspecialist & teamledare inom personal- och leverantörssäkerhet på Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats.. Hans råd är att företaget ska börja med en säkerhetsanalys. Analysen ger svar på om det är en säkerhetskänslig verksamhet och i vilken omfattning. Det avgör vilka tjänster som ska säkerhetsklassas och på vilken nivå.

Det kanske bara är en del av verksamheten och medarbetarna som omfattas. Därför ska man inte sätta alla tjänster i samma säkerhetsklass.

– I april 2019 uppdaterades lagstiftningen. Nu tydliggör den att även privata företag omfattas. Alla behöver tänka på detta och göra sin säkerhetsanalys, menar Johan.

Alla behöver tänka på detta och göra sin säkerhetsanalys.

Så här går en säkerhetsanalys till:

1. Börja med att titta på den fysiska säkerheten. Den ska hindra obehöriga från att ta sig in och försvåra så kallat otillbörligt tillträde. Det här steget handlar framför allt om lås och larm.

2. Nästa steg är att se över informationssäkerheten. Vilka system har ni? Hur ska informationen klassificeras för att se till att den är rätt och tillgänglig när ni behöver den, utan att riskera säkerheten?

3. Det tredje steget handlar om säkerhetsprövning, vilka tjänster som behöver säkerhetsklassas och på vilken nivå. Därefter behöver medarbetaren prövas kring hur pålitlig hen är ur säkerhetssynpunkt. Här är en säkerhetsprövningsintervju ett bra verktyg.

Här är en säkerhetsprövningsintervju ett bra verktyg.

4. Efter säkerhetsprövningsintervjun följer en referenskontroll där intyg och betyg ska verifieras. Det finns färska exempel där personer har lämnat falska dokument från Försvarsmakten och Tullverket, vilket understryker vikten av att kontrollera en extra gång. Det är en ingående registerkontroll som behöver göras och upprepas.

– Var restriktiv med att säkerhetsklassa tjänster. Det är inte den första åtgärden. Jobba först med fysisk säkerhet och informationssäkerheten; det kräver mycket att gå igenom en säkerhetsprövningsintervju och att bli kollad varje dag, understryker Johan.

Människan är den största säkerhetsrisken

Samtidigt ska man vara medveten om att människan är den största säkerhetsrisken. Hen kan värvas, sälja information eller till och med utföra sabotage. Därför är det viktigt att precisera vad som är säkerhetskänslig verksamhet.

Tänk på att hela säkerhetsklassningsproceduren behöver utföras igen om en redan säkerhetsklassad byter tjänst.

Tänk på att hela säkerhetsklassningsproceduren behöver utföras igen om en redan säkerhetsklassad byter tjänst.

Sen 2019 ska kommunala bolag vända sig till kommunen om det finns behov av att placera en befattning i säkerhetsklass. Privata företag ska kontakta Svenska kraftnät. Oavsett vem man ska vända sig till är det viktigt att tänka på att Säkerhetspolisen (Säpo) kan ha långa ledtider. Det kan alltså ta lång tid att få svar så att anställningsprocessen kan komma i mål.

Säpo:s webbplats Länk till annan webbplats. finns information, vägledningar och en mall. Detta är information som så småningom även kommer finnas på Svenska kraftnäts webbplats.

Johan Karlström rekommenderar att man tittar närmare på lagstiftningen för att fördjupa sig. Den kan dock vara svår att förstå och då kan man vända sig till Svenska kraftnät som gärna hjälper till.