Varför gör människor som de gör och inte som du vill?

Stefan Mellsjö på Efternamn Co menar att vi kan förstå varför människor gör som de gör genom beteendedesign.

Stefan menar att vi kan förstå varför människor gör som de gör med hjälp av beteendedesign. Tack vare den kunskapen kan vi sen skapa förutsättningar för att de ska göra som vi vill.

Vad är det då som gör att vissa lär sig ett nytt språk på tre månader, medan andra behöver många år?

– Utmaningen handlar inte om att lära sig yrkesspråket. Det handlar oftast om mindre än 200 ord och de flesta kan lära sig tio ord per dag, konstaterar Stefan.

Utmaningen är arbetsplatsspråket

Utmaningen är i stället arbetsplatsspråket, det som rör anställningen och arbetsplatsen. Hur säger du till exempel att pappret har fastnat i skrivaren? Eller hänger du med under samtalet vid fikapausen? Där flyter samtalet snabbt och kan hoppa mellan många olika områden, allt från att odla amaryllis till att mecka amerikanare.

Tiden för att lära sig ett nytt språk handlar om hur mycket man tränar. Du kan lägga ner åtta timmar per dag i tre månader eller två timmar per dag i två år, det motsvarar ungefär lika många timmar.

Tiden för att lära sig ett nytt språk handlar om hur mycket man tränar.

Att komma till en nivå som motsvarar en 5–7-årings språknivå tar 600–900 timmar av fokuserade studier. Det räcker inte med att bara kunna de 3 000 vanligaste orden. Du måste även kunna grammatik och till viss del uttal.

Vuxna har generellt lättare att lära sig ett andraspråk än vad barn har. Och ju fler språk du talar, desto lättare är det att lära ett till. Dessutom underlättar tidigare studievana.

Tips för den som ska lära sig ett nytt språk eller stötta vid lärande

Stefan delar med sig av tips som är användbara för den som ska lära sig ett nytt språk som vuxen men också för den som vill förstå hur hen kan underlätta för den som håller på att lära sig.

- Välj en träningsmetod. Den måste vara jobbig för att vara effektiv men också så rolig som möjligt. Därför är det bra att börja med att prata om det du tycker om; där är drivkraften starkare, berättar Stefan.

Lär dig saker i rätt ordning. Börja med att prata, prata och prata. Sen kan du läsa och prata ännu mer. Därefter kan du ge dig på att skriva och fundera över grammatik.

Börja med att prata, prata och prata.

Så gör barn. Men vuxna vill gärna krångla till det och börja med det svåraste. Det beror på att vi är rädda för att göra fel, eller snarare för konsekvenserna av att vi gör fel.

Vilken som är den optimala nivån för språkinlärning är inte fastställt. Men du lär dig inte tillräckligt om det är för lätt. Om det är för svårt är det inte roligt.

En tillåtande kultur bidrar till språkutveckling

När kulturen tillåter misslyckanden kommer medarbetare träna svårare och på så vis lära sig mer. Här handlar det om styrning av vilken kultur som ska råda. Vilken kultur ska vi ha? Uppmuntras eller dissas den som misslyckas?

När kulturen tillåter misslyckanden kommer medarbetare träna svårare och på så vis lära sig mer.

Omge dig med personer som vill att du ska lyckas och stöttar dig mot målet. Upprepa. Att lära sig ett nytt språk som vuxen tar tid. Hur mycket tid som behövs beror på vilken nivå som förväntas.

– Grunden för att lyckas är att du är motiverad; utan motivation lägger du inte tillräckligt med tid. Det betyder att jag måste ha något att tjäna på att lägga tiden. Jämför det med att du kommer som nyanställd, då är motivationen att lära sig hur allt fungerar på det nya jobbet som störst, menar Stefan.

– Vill du bli duktig på något måste du träna. Det är som att åka Vasaloppet, tränar du mycket går det bra, säger Stefan.

Läs gärna mer om språkutveckling på arbetsplatsen.