Strategisk kompetensförsörjning – möjligheter och utmaningar framåt

Anja Alemdar och Per Nordenstam diskuterade möjligheter och utmaningar kring strategisk kompetensförsörjning.

Anja och Per reflekterade och diskuterade kring hur långt deras befintliga språkkunskaper skulle räcka om de hamnade på en arbetsplats i ett annat land. Båda konstaterade att det skulle innebära en stor utmaning. För när man inte behärskar ett språk tillräckligt bra kan det både hindra en från att vara sig själv och att visa sitt rätta jag.

Både Anja och Per var positiva till dagens konferens samt dess kombination av användbara verktyg och inspirerande exempel.

– Jag upplever att vi är på väg att göra något bra. Och det som vi utvecklar är ingen quick fix, men det finns både goda exempel och bra verktyg, säger Per.

Det som vi utvecklar är ingen quick fix.

Den största utmaningen inom kompetensförsörjning

Per menar att den största utmaningen inte handlar om hur vi tar emot medarbetare; den handlar om att tilltänkta medarbetare kanske inte ens söker sig till branschen och företagen.

– Vi tror att vi inte har någon hierarki i Sverige med våra platta organisationer. Samtidigt dömer vi ganska hårt om någon inte gör enligt normen. Det finns regler som vi kan vara tydligare med. Skriv ner dem. Det kan hjälpa både nyanlända och alla som är nya på arbetsplatsen, säger Anja.

Vi tror att vi inte har någon hierarki i Sverige med våra platta organisationer.

Både Per och Anja påpekar hur viktigt det är att branschen och företagen arbetar tillsammans med ett inkluderande synsätt. För det här är en avgörande fråga kring framtidens kompetensförsörjning.

Den som inte rekryterar och arbetar med lärande på arbetsplatsen utifrån ett inkluderande synsätt missar en stor andel av befolkningen samt deras kunskaper, kompetens och erfarenheter. Rekryteringsbasen behöver öka och då går det inte att konkurrera med varandra.

Den som inte rekryterar och arbetar med lärande på arbetsplatsen utifrån ett inkluderande synsätt missar en stor andel av befolkningen samt deras kunskaper, kompetens och erfarenheter.

– Det är A och O att medarbetarna känner att vi är de samhällsförändrare som vi faktiskt är. Vi vill att medarbetarna ska känna att det är fantastiskt att jobba i den mest attraktiva branschen och att bidra till klimatomställningen. När medarbetarna äger det budskapet och kommunicerar det varje dag, bör vi komma en bra bit på väg, konstaterar Anja.

Per och Anja enades om att ungas värderingar stämmer väl överens med branschens. En utmaning är att öka unga tjejers teknikintresse och bredda bilden av kompetenser inom branschen. Detta behöver starta redan under skoltiden.

Praktik är en bra möjlighet

Många blir offer för ”praktikparadoxen”, trots att praktik är en bra möjlighet. Detta innebär att det finns behov av att anställa och få in nya medarbetare, samtidigt som det upplevs att det inte finns tid för att ta emot praktikanter.

Per underströk att kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där det är viktigt att skapa en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Det går att kontakta någon som tänker och arbetar utifrån ett inkluderande synsätt för att lära sig av dem. På så vis kan både tid och resurser sparas.

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där det är viktigt att skapa en välfungerande systematik för att möta utmaningarna.

– Vi har en fördel av att vara en bransch som är van att tänka långsiktigt. Det vi sår nu ska skördas om väldigt många år. Det gäller att tänka på samma sätt kring kompetensförsörjning, säger Anja.

Avslutningsvis välkomnades alla till nästa års konferens om Strategisk kompetensförsörjning den 19 oktober 2021.­­­­­­

Läs gärna mer om Sobonas projekt Yrkesprofilering och validering inom energibranschen.