Region- och samhällsutveckling

Verksamheterna bedrivs av företag som på olika sätt arbetar för att bidra till samhällsutvecklingen och kan delas in i följande underkategorier: Näringslivsutveckling, upphandling, IT, trafikhuvudmän, information, forskning, marknadsföring, tjänster, inköpsbolag, kommun/regionförbund, samordningsförbund och övrig utveckling.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Region- och samhällsutveckling har följande ledamöter:

Karin Gellin, ordförande
Samordningsförbundet VärNa

Magnus Haggren
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Gitte Caous
Göteborgsregionens kommunalförbund

Jan Fransson
Mediacenter Jönköpings län

Linda Carlberg
Östgötatrafiken

Branschansvariga förhandlare

Joakim Rydvall

Förhandlare: Flygplatser, Region- och samhällsutveckling

Marianne Albemark

Förhandlare: Personlig assistans, Flygplatser, Region- och samhällsutveckling samt Hälsa, vård och omsorg

Läs vidare