Fastigheter

Verksamheterna bedrivs av företag verksamma inom bostäder/allmännyttan, lokaler/kommersiella fastigheter samt parkering.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Fastigheter har följande ledamöter:

Jeanette Berggren
Örebroporten AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Ebba Agerman
Sisab

Krister Mellström
Telge bostäder

Patrik Jonasson
Ånge fastigheter och industri AB

Mathias Winberg
Mölndals Parkering

Branschansvariga förhandlare

David Carlsson

Förhandlare: Fastigheter, Energi

Monika Lack

Förhandlare: Fastigheter samt Hälsa, vård och omsorg

Läs vidare