Fastigheter

Verksamheterna bedrivs av företag verksamma inom bostäder/allmännyttan, lokaler/kommersiella fastigheter samt parkering.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Fastigheter har följande ledamöter:

Christian Rockberger, ordförande
Stockholm Parkering AB

Anders Torslid
Kraftstaden Fastigheter AB

Jeanette Berggren
Örebroporten AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Pontus Werlinder
Telge Bostäder AB

Branschansvariga förhandlare

David Carlsson
Förhandlare: Fastigheter, Energi
Monika Lack
Förhandlare: Fastigheter samt Hälsa, vård och omsorg

Läs vidare