Fastigheter

Verksamheterna bedrivs av företag verksamma inom bostäder/allmännyttan, lokaler/kommersiella fastigheter samt parkering.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Fastigheter har följande ledamöter:

Christian Rockberger, ordförande
Stockholm Parkering AB

Jeanette Berggren
Örebroporten AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Branschansvariga förhandlare

David Carlsson

Förhandlare: Fastigheter, Energi

Monika Lack

Förhandlare: Fastigheter samt Hälsa, vård och omsorg

Läs vidare