Hälsa, vård och omsorg

Sobonas bransch - Hälsa, vård och omsorg - omfattar drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter närmare 30 000 medarbetare. Inom branschen bedrivs verksamhet inom akut sjukvård, ambulansverksamhet, äldreomsorg, behandlingsverksamhet, LSS-verksamheter, familjerådgivning, HVB-hem, tandvård, vårdcentraler/husläkarmottagning med flera.

Hälsa, vård och omsorg är en sammanslagning av tidigare branscherna Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg och Personlig assistans.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Hälsa, vård och omsorg har följande ledamöter:

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB, Göteborg

Camilla Dahlin
Föreningen Betaniahemmet

Carina Mattsson
Stiftelsen Danviks hospital Danvikshem

Ulrika Karlsson
TioHundra AB

Maria Nilsson
Fogdaröd, omsorg, vård och skola

Anette Rasmusson
Kommunsamverkan Cura individutveckling

Rigmor Anshelm
Capio Sankt Göran

Erbjudande i samarbete med Go Care

Behöver ni hjälp med rekryteringen till äldreomsorgen? Go Care hjälper arbetsgivare med att:  

  • Öka attraktionskraften för branschen 
  • Nå rätt målgrupper 
  • Utveckla sin employer branding och jobbannonsering 
  • Jobba i alla steg i kandidatresan 

Just nu får Sobonas medlemmar 10 procent rabatt på medlemskapet i Go Care.

Branschansvariga förhandlare

Monika Lack

Förhandlare: Fastigheter samt Hälsa, vård och omsorg

Cecilia Tazewell

Förhandlare: Personlig assistans, Besöksnäring och kulturarv samt Hälsa, vård och omsorg

Marianne Albemark

Förhandlare: Personlig assistans, Flygplatser, Region- och samhällsutveckling samt Hälsa, vård och omsorg

Göran Bergkrantz

Förhandlare: Hälsa, vård och omsorg samt Arbetsmiljö

Läs vidare