Hälsa, vård och omsorg

Sobonas nya bransch - Hälsa, vård och omsorg - omfattar drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter närmare 30 000 medarbetare. Inom branschen bedrivs verksamhet inom akut sjukvård, ambulansverksamhet, äldreomsorg, behandlingsverksamhet, LSS-verksamheter, familjerådgivning, HVB-hem, tandvård, vårdcentraler/husläkarmottagning med flera.

Hälsa, vård och omsorg är en sammanslagning av tidigare av branscherna Hälso- och sjukvård och Vård och omsorg.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Hälsa, vård och omsorg har följande ledamöter:

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB, Göteborg

Camilla Dahlin
Föreningen Betaniahemmet

Carina Mattsson
Stiftelsen Danviks hospital Danvikshem

Ulrika Karlsson
TioHundra AB

Maria Nilsson
Fogdaröd, omsorg, vård och skola

Anette Rasmusson
Kommunsamverkan Cura individutveckling

Eva Berggren
AB Solom, Sollentuna

Branschansvariga förhandlare

Monika Lack
Förhandlare: Fastigheter samt Hälsa, vård och omsorg
Cecilia Tazewell
Förhandlare: Personlig assistans, Besöksnäring och kulturarv samt Hälsa, vård och omsorg
Marianne Albemark
Förhandlare: Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling samt Hälsa, vård och omsorg

Läs vidare