Bransch Flygplatser

Om bransch Flygplatser

Verksamheterna bedrivs av företag inom bransch Flygplatser och omfattar terminal, incheckning och räddningstjänstpersonal.

Sobonas branschråd för Flygplatser har tillsammans med Sobonas kansli drivit ett antal frågor som har varit viktiga för branschen.

Joakim Rydvall

Branschansvarig förhandlare

Marianne Albemark

Branschansvarig förhandlare

Att få vara med och utveckla branschrådet är en ynnest

Robert Lindberg
Vd Skellefteå Airport

Branschrådet - en unik möjlighet till medlemsinflytande

Branschrådet är medlemmarnas röst. Så fungerar det

Branschråden utgör kärnan i Sobonas arbete med förankring och medlemsdialog. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet. Det här är en unik möjlighet att påverka i viktiga frågor, få medlemsinflytande och nätverka.

Sobonas indelning av branschråd bygger på branschernas gemensamma intressen. Branschrådsindelningen gör att vi inom respektive bransch kan driva gemensamma arbetsgivarfrågor med grund i samma kollektivavtal.

Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare och till kansliet i frågor som rör Sobonas avtal och service. Kansliet får också information och kunskap om branschens behov och förväntningar. Dialogen i branschråden är därför ett sätt att stödja och arbeta för Sobonas uppdrag gentemot medlemmarna.

I branschrådsinstruktionen kan du läsa mer om vad Sobonas branschråd innebär.

Syftet med branschråden

  • Diskutera avtalsfrågor, övriga arbetsgivarfrågor eller branschgemensamma frågeställningar
  • Representera branschen och fungera som en länk mellan övriga medlemmar i branschen/verksamhetsområdet och Sobona
  • Erbjuda mervärde till medlemmarna i form av inspiration och stöd. Genom branschråden kan Sobona ta del av de möjligheter och utmaningar som finns i respektive bransch, samtidigt som Sobona kan ge branschanpassad information.

Vilka är med i branschråden?

Ledamöterna i branschråden är vd eller motsvarande i sin verksamhet. En rekommendation är också att varje råd har en representant som är HR-chef eller motsvarande. Ledamöterna ska spegla branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Ledamöter i branschråd Flygplatser

Camilla Lejon, ordförande
Linköping city Airport AB

Robert Gyllroth
Örnsköldsvik Airport AB

Frank Olofsson
Midlanda Flygplats AB

Ronny Lindberg
Kalmar Öland Airport AB

Anders Mjöberg
AB Dalaflyget, Borlänge

Robert Lindberg
Skellefteå city Airport AB

 

Bli ledamot i ett branschråd – utveckla din verksamhet och dig själv

Som medlem i ett branschråd får du möjlighet att:

  • påverka i relevanta frågor och ha ett medlemsinflytande
  • påverka kollektivavtal
  • få nya givande perspektiv på arbetsgivarfrågor
  • bygga ett starkt nätverk
  • få ledarstöd.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Kontakta då ordförande för branschrådet, Camilla Lejon.

Bli medlem i Sobona

Sobona samlar de kommunala företagen under ett paraply. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett stort medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll. Vi ger våra medlemmar den bästa arbetsgivarservicen och är deras starka röst i samhällsdebatten.

Läs mer om medlemskap

Nyheter